อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

กทม.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย เน้นมาตรการป้องกันโควิด

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษา จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1-2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย  อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.


เมื่อเวลา 12 ก.ค. ที่โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1-2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม 

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1-2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. 63 ผู้มีสิทธิที่มีคุณสมบัติตามประกาศสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 45 คน กำหนดสอบคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ 12 ก.ค. 63 เวลา 09.00 - 16.20 น.โดยสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก และสอบภาค ค1 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยทดสอบเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ และภาค ค2 ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) ในวันที่ 14 ก.ค.63 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องศิรินาม สำนักการศึกษา

และจะประกาศผลสอบภายในเดือนก.ค. 63 ซึ่งจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้โดยไม่มีการขึ้นบัญชี ทั้งนี้ ในการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าสอบคัดเลือกอย่างพอเพียงรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยและมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพี่เลี้ยง ส 1- 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงมีความเห็นชอบในแนวทางในการบริหารจัดการในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1-2

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยอีกช่องทางหนึ่งแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวได้เข้ารับราชการ และเป็นหนึ่งมาตรการในการแก้ไขปัญหาครูโอนย้ายกลับภูมิลำเนาและครูผู้ช่วยลาออกไปรับราชการหน่วยงานอื่นอีกด้วย ในปีนี้ จำนวนอัตราที่รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) จำนวน 20 อัตรา จากผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกจำนวน 45 คน  กรุงเทพมหานครจะเปิดรับสมัครคัดเลือกฯ เช่นนี้ ทุกปี เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนพี่เลี้ยง ส 1- 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56