อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

ผู้ว่าฯกทม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา'ในหลวง'

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.45 น.


เมื่อวันที่ 28 ก.ค. บริเวณท้องสนามหลวง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเปิดนิทรรศการชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.63 โดยกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดนิทรรศการด้าน การจัดการภายในชุมชน และในเวลา 18.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และเวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดทั้งเดือนก.ค. โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 เขต 1คลอง ด้านการสาธารณสุข สำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักอนามัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอาสาป้องกันควบคุมยุงลาย ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 50 เขต ด้านการศึกษา สำนักการศึกษา จัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง

ด้านการพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม ให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น ด้านสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 1 สถานี 1ชุมชน และกิจกรรมศาสนสถานปลอดอัคคีภัย 1 สถานี 1 ศาสนสถาน เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%