อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

เตือน!เลี่ยงสนามสอบ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต-ม.สวนดุสิต

รายงานสภาพจราจรเมืองกรุงและพื้นที่ใกล้เคียงชั่วโมงเร่งด่วน วันที่ 2 ส.ค.63 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 07.23 น.

เตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่าน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 3/2563 และรุ่นที่ 4/2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. แบ่งเป็นรอบเช้า 1,757 คน และรอบบ่าย 1,428 คนขณะเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบกองทัพอากาศ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. มีผู้เข้าสอบ 14,781 คน แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากการจราจรอาจจะติดขัด #FM91 @fm91trafficpro Cr.https://fm91bkk.com/ขอบคุณ @longdotraffic @Traffic_119, @js100radio, @fm91trafficpro, 1197สายด่วนจราจร,และผู้ใช้ทวิตเตอร์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 91