อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

กทม.มอบรางวัลBest Service หน่วยงานทำดีบริการโดดเด่น

ผู้ว่าฯ กทม. มอบรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) ประจำปี 2562 เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ทำดี พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.15 น.


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ สอดคล้องกับ 5 นโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.โครงการตามนโยบายสะอาด (CLEAN : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด) ได้แก่ โครงการเยาวราชดินแดนสวรรค์แห่งอาหารริมทาง โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2.โครงการตามนโยบายสะดวก (CONVENIENT : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก) ได้แก่ โครงการ BMA Library Network โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โครงการฝากครรภ์ทันใจ ฉับไว BMA NOW โดยสำนักการแพทย์

3.โครงการตามนโยบายปลอดภัย (COMMUNITY : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย) ได้แก่ โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน โดยสำนักงานเขตบางพลัด โครงการบูรณาการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนคร โดยสำนักเทศกิจ 4.โครงการตามนโยบายคุณภาพชีวิตที่ดี (CARE : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ) ได้แก่ โครงการลดค่าครองชีพโดยสร้างเครือข่ายช่างตัดผลชายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตมีนบุรี โครงการคันนายาวห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยสำนักงานเขตคันนายาว โครงการจอมทอง Care ดูแลคนจอมทอง โดยสำนักงานเขตจอมทอง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า (ตลาดราชวัตร) โดยสำนักงานเขตดุสิต โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ โดยสำนักงานเขตพระนคร

และ 5.โครงการตามนโยบายวิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING : วิถีพอเพียง ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่) ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขตหนองจอก โดยสำนักงานเขตหนองจอก โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ โดยสำนักงานเขตทวีวัฒนา และโครงการศูนย์บริการกล้วยไม้กรุงเทพมหานคร (BMA Orchid Service Center) โดยสำนักพัฒนาสังคม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 91