อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

เคาะแล้วนทท.ล่องเรือเที่ยวคลองฝั่งธนบุรี ซื้อตั๋วOneDayPass

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดท่องเที่ยวเส้นทางคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี คลองชักพระ – คลองบางกอกใหญ่ – คลองบางกอกน้อย แบบ One Day Pass จ่ายเงินซื้อตั๋วครั้งเดียว เที่ยวได้ตลอดวัน ขึ้น-ลงเรือได้ทุกท่าเรือ ตลอดเส้นทางระยะทาง 15 กม. เริ่ม 18 ก.ย. 63 อังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น.


เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเขตตลิ่งชัน  นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ/ กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้บริหารสำนักงานเขตตลิ่งชัน  สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ เส้นทางคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรีซึ่งมีประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในกรุงเทพมหานครหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา  ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ คลองชักพระ – คลองบางกอกใหญ่ – คลองบางกอกน้อย จากท่าเรือวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ถึงท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี ผ่านพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี รวมระยะทางประมาณ 15 ก.ม.

ที่ประชุมจึงมีมติกำหนด เส้นทางเดินเรือแบบ One Day Pass จ่ายเงินซื้อตั๋วครั้งเดียว สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดวันและสามารถขึ้น-ลงเรือได้ทุกท่าเรือ ตลอดเส้นทาง โดยเบื้องต้นได้กำหนดเส้นทางดังกล่าว ให้มีจุดเริ่มต้นที่ท่าเรือศิริราช เขตบางกอกน้อย ปลายทางที่ท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางจุดเริ่มต้นได้ทั้ง 2 แบบทั้งแบบไปและแบบกลับ โดยเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำจะใช้เส้นทางคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี (แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า) ประกอบด้วย คลองชักพระ – คลองบางกอกใหญ่ – คลองบางกอกน้อย ผ่านสถานที่และจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เยี่ยมชม ซึ่งมอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่ 5 เขตและภาคีเครือข่าย จัดทำเมนูแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว  โดยเรือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนั้นอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในส่วนของการแก้ปัญหาการเปิด/ปิดประตูน้ำ ขยะมูลฝอยในคลอง ปัญหาน้ำเสีย สิ่งกีดขวางการเดินเรือ ได้มอบหมายสำนักการระบายน้ำนำเสนอโครงการปรับปรุงประตูเรือสัญจรสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ คลองมอญและคลองชักพระ เพื่อจัดสรรงบประมาณปรับปรุงประตูระบายน้ำให้มีการเปิด-ปิด สอดคล้องกับการเดินเรือท่องเที่ยวที่ผ่านประตูระบายน้ำในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคลองครั้งใหญ่แบบครบวงจร ซึ่งจะมีการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 8 ก.ย. 63 และเปิดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 18 ก.ย. 63 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้ ให้สำนักการระบายน้ำจัดทำโครงการ  ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ ผ่านเส้นทาง ล้อ ราง เรือ ซึ่งมีส่วนของการพัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ให้เป็นโครงการ Best Service อย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่การทำความสะอาดให้กว้างขึ้น พร้อมบรรจุในแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป โดยมีเป้าหมายให้ขยะมูลฝอย ผักตบชวา และวัชพืชหมดไปจากเส้นทางดังกล่าวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง จัดทำแอพพลิเคชั่นและ QR CODE เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว และมอบหมายสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจัดทำแผนที่วัฒนธรรมเพื่อรวบรวมสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในรูปแบบ ชิม ช้อป ชิล ผ่านความคิดเห็นของประชาชนนอกจากนี้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวงโครงการต่อยอดอดีต จนถึงปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ ผ่านเส้นทาง ล้อ ราง เรือ ในวันที่ 12-13 ก.ย. 63 เพื่อนำการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมาสู่ปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการท่องเที่ยวมาปรับปรุงและพัฒนา สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในย่านดังกล่าวให้ได้รับความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

ความคิดเห็น