อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มผู้ค้าจตุจักรริมรางฯร้องให้ยกเลิกประกาศ รื้อถอนร้านค้า

กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรริมรางฯนอก-ในที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ติดประกาศยกเลิกการอนุญาตทำการค้านอกแผงค้ากึ่งถาวร บริเวณริมรางระบายน้ำ ระบุไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรื้อถอนร้านค้า จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.10 น.


เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เข้ายื่นหนังสือถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ติดประกาศ เรื่องการยกเลิกการอนุญาตทำการค้านอกแผงค้ากึ่งถาวร บริเวณริมรางระบายน้ำภายในตลาดนัดจตุจักร ลงวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดย อ้างว่าผู้ค้าผิดหลักเกณฑ์ ตั้งวางแผงค้าเกินจากที่อนุญาต และการทำที่ตั้งวางสินค้าลักษณะถาวรไม่สามารถยกขึ้นได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯกทม. เป็นผู้รับเรื่อง  จากนั้นเจ้าหน้าที่ ได้เชิญตัวแทน ขึ้นไปประชุมร่วมกับ นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าฯกทม. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อหาข้อสรุป โดยใช้เวลานาน 1  ชั่วโมงน.ส.ภูษณิศา ปานสายลม ตัวแทนผู้ค้าริมรางระบายน้ำในตลาดนัดจตุจักร กล่าวว่า กลุ่มผู้ค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศฉบับดังกล่าว รวมตัวกันมาเพื่อยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศสำนักงานตลาดกทม. ฉบับดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มผู้ค้า ไม่เคยทราบเรื่องการยกเลิกดังกล่าวมาก่อน มีเพียงการติดป้ายประกาศให้รื้อถอนร้านค้าให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันเท่านั้น ทำให้กลุ่มผู้ค้าได้รับความเดือดร้อน เพราะที่ผ่านประสบปัญหาโควิด-19 ค้าขายไม่ได้ อีกทั้งกลุ่มผู้ค้าได้ใช้พื้นที่บริเวณนี้ขายของมาเป็นเวลา 30 ปี แล้ว และยังมีการเขียนคำร้องขอชำระเงินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรด้วย ซึ่งสำนักงานตลาด ได้ออกใบเสร็จรับชำระเงินทุกเดือน  ขอยืนยันว่ากลุ่มผู้ค้าปฏิบัติตามระเบียบและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ไม่ได้มีการรุกล้ำหรือบุกรุกริมรางระบายน้ำแต่อย่างใด เพราะหากมีการรุกล้ำพื้นที่จริง สำนักงานตลาดคงจะไม่อนุญาตให้ขายและมีการออกใบเสร็จรับชำระเงิน

น.ส.ภูษณิศา  กล่าวต่ออีกว่า หากพบร้านค้าใดที่ตั้งวางแผงหรือสินค้า รุกล้ำเกินเข้าไปในพื้นที่ริมรางระบายน้ำควรจะตักเตือนหรือปรับเป็นรายไป อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ว่าฯกทม. พิจารณาทบทวน ข้อเรียกร้องของกลุ่ม 4 ข้อดังนี้ 1.ขอให้มีการยกเลิกประกาศ เรื่อง การยกเลิกการอนุญาตทำการค้านอกแผงกึ่งถาวร บริเวณริมรางระบายน้ำภายในตลาดนัดจตุจักรและควรชี้แจงจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องวัตถุประสงค์อย่างเป็นธรรมและเมตตา 2.ขอให้สงวนสิทธิ์ให้พ่อค้าแม่ค้าให้ได้ใช้พื้นที่ส่วนนี้ก่อนจนกว่า จะมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยทางพ่อค้าแม่ค้ายินยอมจ่ายค่าเช่าตามเดิมคือเดือนละ 500 -1,200 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนก.ย.นี้  3.ผู้ค้ายอมที่จะรื้อถอนพื้นที่ริมรางฯให้แก้ไขเป็นแบบพับเก็บได้ในรูปแบบที่ กทม.กำหนด แต่ขอให้ผู้ค้ายังมีสิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าวเหมือนเดิม และ 4. กำหนดพื้นที่ริมรางฯให้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในทะเบียนผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมกลุ่มผู้ค้า ได้ขอให้เลื่อนเวลาตามประกาศให้รื้อถอนร้านค้าให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ออกไปก่อน เพื่อให้ผู้ค้าสามารถค้าขายได้เช่นเดิม เพราะประสบปัญหาโควิด-19 นอกจากนี้กลุ่มผู้ค้าขอให้ทำการค้าขายในวันศุกร์ช่วงกลางคืนได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวต้องรับการพัฒนาเพราะมีการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย คณะผู้บริหารจะรับข้อเสนอดังกล่าวนำไปพิจารณาต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    12%

บอกต่อ : 78