อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

จตุจักรเข้าทำความสะอาดพื้นที่ห้าแยกลาดพร้าว หลังยุติชุมนุม

หลังกลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม สำนักงานเขตจตุจักร จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดทันที เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 21.50 น.


เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตจตุจักร จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฝ่ายอื่นที่เกี่ยว เข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นถนน จัดเก็บขยะ รวมทั้งดำเนินลบตัวหนังสือที่ถูกพ่นสีบนกำแพงในพื้นที่ ภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว แยกย้ายเดินทางกลับเรียบร้อยแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณโดยรอบพื้นที่ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในทุกสำนักงานเขต ที่มีการชุมนุม ในการดูแลรักษาความสะอาดจัดเก็บขยะ ภายหลังจากผู้ชุมนุมแยกย้ายออกจากพื้นที่  รวมทั้งเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประสานเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ไว้คอยดูแลให้การรักษาหรือปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับเจ็บป่วยในเบื้องต้น หากเจ็บป่วยรุนแรง จะส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามระบบต่อไป. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38