อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 เมษายน 2564

ดีเดย์!แปลงโฉมคลองแสนแสบ 6เดือนฟื้นความสวยงามน่าอยู่

กทม.เร่งดำเนินการฟื้นฟู พัฒนาริมคลองแสบแสบให้สวยงามน่าอยู่ ตามโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองแสนแสบและคลองสาขา) ระยะเร่งด่วน 6เดือน พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.45 น.


กรุงเทพมหานคร เริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำภายในคลองแสนแสบ มีเป้าหมายพัฒนา ฟื้นฟูในระยะเร่งด่วน 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ย.63 -ก.พ.64 โดยสำนักงานเขตทั้ง 21 เขตที่คลองแสนแสบไหลผ่าน ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน และกรมธนารักษ์ จัดทำแผนงานการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบและดำเนินการตามแผนงาน ปัจจุบันแต่ละสำนักงานเขตเดินหน้าแผนระยะเร่งด่วน เพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาคลองแสนแสบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.เขตปทุมวัน กล่าวว่า สำนักงานเขตได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองแสนแสบและคลองสาขา รวม 21 เขตการปกครอง) ระยะเร่งด่วน แบ่งเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย งานพัฒนาบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งคลอง โดยภารกิจทั้ง 2 ด้านจะทำควบคู่กันไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ โดยให้เจ้าหน้าที่เขตฯ ออกสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ที่อยู่ในเขตปทุมวัน ประกอบด้วยคลองนางหงส์ คลองสวนหลวง คลองอรชร และคลองสมคิด พร้อมทั้งแจกประกาศให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองจัดเก็บสิ่งของที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะและจัดระเบียบของหน้าบ้านของตนเองก่อน ภายใน 15 วัน หลังจากนั้นหากยังไม่ดำเนินการ ทางเขตฯ จะเข้าทำการรื้อถอน ก่อนจะเก็บขยะ ทาสี และปรับภูมิทัศน์ในจุดดังกล่าวต่อไป

สำหรับชุมชนแรกที่ทางเขตฯ เข้าไปดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองเรียบร้อยแล้วคือ ชุมชนวัดบรมนิวาส ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำไปแล้ว 15 หลังคาเรือน ส่วนพื้นที่ต่อไปที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือชุมชนบ้านครัวใต้ ซึ่งได้ติดประกาศและแจ้งให้ชาวชุมชนริมน้ำทราบเพื่อทำการจัดเก็บสิ่งของที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

ส่วนการทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลองอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บขยะและที่พักขยะริมฝั่งคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษมถึงสุดเขตปทุมวันพร้อมกับซ่อมแซมและทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างพื้นที่ริมฝั่งคลอง จัดระเบียบทางเดินริมฝั่งคลอง จัดระเบียบทางเดินเท้าและราวกันตกริมเขื่อน ไม่ให้มีการตั้ง วาง ตาก แขวนสิ่งของ รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน หรือแนวเขตคลอง อาทิ เพิงหลังคา ผ้าใบกันสาด เสาซุ้มต่างๆ เสานั่งร้าน เสาเข็มด้าน นายอนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตห้วยขวาง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ในระยะเร่งด่วน ล่าสุดนำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและแนะนำด้านการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการริมคลองแสนแสบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่อยู่ริมทางเดินคลองแสนแสบ บริเวณถนนเพชรพระราม และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ในการปรับภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด ตามโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองแสนแสบและคลองสาขา รวม 21 เขตการปกครอง)

ขณะที่ นายปารุส อรหัตมานัส ผอ.เขตวังทองหลาง มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผอ.เขต นำเจ้าหน้าที่เขต ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสา ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ ช่วงเขตวังทองหลาง ระยะทางจากซอยรามคำแหง 43/1 ถึง ซอยรามคำแหง 39 ตามแผนการพัฒนาคลองแสนแสบฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ ช่วงเขตวังทองหลาง ซอยลาดพร้าว 122 ถึงซอยรามคำแหง 43/1 เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ มีการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะเศษวัสดุและวัชพืชริมคลองแสนแสบ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำแนวทางเดินริมคลอง รดน้ำต้นไม้ ปลูกต้นเฟื่องฟ้า ทำความสะอาดล้างทางเดินและทางจักรยาน พร้อมทาสีรูปจักรยานตลอดแนวคลอง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนหรือสถานประกอบการ ที่อยู่บริเวณริมคลอง ร่วมกันฟื้นฟูสภาพน้ำ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในคู คลอง ลำรางสาธารณะ เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลอง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

ความคิดเห็น