อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขายฝันคลองช่องนนทรีเม.ย.64 ต้นแบบสวนสาธารณะเลียบคลอง

กทม.มีนโยบายปรับภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ให้เป็นคลองต้นแบบที่มีสภาพแวดล้อมดี ภูมิทัศน์สวยงาม และปลอดภัย แบ่งเป็น 4 ระยะคาดระยะแรกเสร็จเม.ย.ปี64 จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.05 น.

กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีนโยบายพัฒนาคลองในพื้นที่ต่าง ๆ ของ กทม.ให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านการระบายน้ำควบคู่ความสะอาดด้วยโครงการปรับภูมิทัศน์ “คลองช่องนนทรี” เป็นอีกคลองเป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นรูปแบบดังกล่าวเพราะอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ประชาชนจำนวนมากเข้าถึงได้ เส้นทางคมนาคมสะดวก ถนนตัดผ่านหลายสาย รวมทั้งยังมีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน

สำหรับรูปแบบการปรับภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี กทม.จึงมีแนวคิดพัฒนาให้เป็น “คลองต้นแบบ” ที่มีสภาพแวดล้อมดี ภูมิทัศน์สวยงาม และปลอดภัย จุดเด่นคือเน้นส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ห้างร้านในพื้นที่ ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงคลองในฝันว่าต้องการให้คลองช่องนนทรีแห่งนี้มีรูปแบบเป็นอย่างไร ก่อนที่ กทม.จะนำความคิดเห็นที่ได้ไปประมวลผล จัดกิจกรรม workshop เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลองให้ใกล้เคียงกับภาพฝันของประชาชนมากที่สุด 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบว่า คลองช่องนนทรีถือเป็นคลองที่มีความสำคัญอีกแห่ง เพราะเป็นคลองที่ใช้ระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ทำหน้าที่รับน้ำในพื้นที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันคลองช่องนนทรี ประสบปัญหาการทิ้งขยะและของเสียลงคลอง รวมถึงทางเดินริมคลองไม่สะดวก ปลอดภัย สภาพแวดล้อมสกปรกไม่สวยงาม ส่งผลกระทบต่อทั้งประสิทธิภาพในการระบายน้ำของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นที่มาของแนวคิดปรับปรุงบริเวณคลองช่องนนทรีและโดยรอบให้ดีขึ้นทั้งการระบายน้ำและภาพลักษณ์ ก่อนหน้านี้สำนักการระบายน้ำร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์คลองและบริเวณโดยรอบความยาวประมาณ 4.2 กม. ตลอดจนรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสียและไขมันลงคลอง

ต่อมาสำนักการโยธาเข้าสำรวจพื้นที่ และร่วมกับทีมแผนแม่บทพัฒนาเมือง และทีมออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมร่างแบบเบื้องต้นโดยใช้แนวคิดการออกแบบ “สาธารณูปโภคสีเขียวและสีฟ้า” (GREEN  AND  BLUE  INFRA STRUCTURE) พื้นที่สาธารณะสีเขียวเชื่อมการเดินและลดปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในเมือง สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงจากย่านธุรกิจและชุมชนโดยรอบ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสัญจรอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE MOBILITY) มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และออกกำลังกาย (ACTIVE LEARNING SPACE) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมือง ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นเส้นทางออกกำลังกาย เช่น เดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน โดยสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่แคบที่สุด แต่มีความยาวมากที่สุด 


          
สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี และบริเวณโดยรอบ กทม.ดำเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง (Linear Park) ซึ่งมีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.เขียว 2.คลอง 3.คน และ 4.ความรู้
 
พื้นที่โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กม. ผ่านพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา โครงการแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม 2. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสาทร - ถนนจันทน์ 3. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนจันทน์ - ถนนรัชดาภิเษก และ 4. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนรัชดาภิเษก - ถนนพระราม 3
              
คาดว่าการปรับปรุงจะได้เห็นคลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบโฉมใหม่เฟสแรก ระยะทาง 1.2  กม. รวมสองฝั่ง 2.4 กม. อีกแค่อึดใจภายในเดือน เม.ย.ปีหน้า.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น