อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

พิจารณาอัตราค่าโดยสารBTS คำนึงถึงประโยชน์ลูกค้า

กทม.ระบุ พิจารณาอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการ อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.37 น.


เมื่อวันที่ 24 พ.ย.  นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยถึงการพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนว่า ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้พิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการ โดยจะจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราไม่เกิน 65 บาท ตลอดสาย 

ซึ่งจากผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าหากคิดอัตราค่าโดยสารพื้นฐาน (Base Fare) ค่าโดยสารตามแนวเส้นทางหลัก 44 บาท ค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่ 1 คิด 15 บาท และค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่ 2 คิดจาก 15 + 3x (x= จำนวนสถานี) ทำให้ส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะมีอัตราค่าโดยสาร 60 บาท และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จะมีอัตราค่าโดยสาร 39 บาท  

เมื่อรวมทั้ง 3 ส่วนแล้ว ดังนั้น อัตราค่าโดยสารพื้นฐาน (Base Fare) จะมีอัตราค่าโดยสารสูงสุด 158 บาท (44 + 15 + 60+39) การคิดอัตราค่าโดยสาร 65 บาทตลอดสาย จึงเป็นอัตราที่เหมาะสม เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    70%
  • ไม่เห็นด้วย
    30%

ความคิดเห็น