อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ยกซากรถย่านบางกะปิ กำชับเทศกิจกวดขันต่อเนื่อง

รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจการยกซากรถเขตบางกะปิ พร้อมกำชับเทศกิจสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันของเจ้าของรถยนต์เคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนจุดจอด พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ซอยโพธิ์แก้ว 2 ถนนโพธิ์แก้ว นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยภายหลังตรวจการจัดเก็บซากยานยนต์ (ซากรถยนต์) ที่จอดทิ้งในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่เขตบางกะปิ ว่า วันนี้กทม.โดยสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ร่วมกันเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ จำนวน 1 คัน ซึ่งเขตฯ ได้ตรวจสอบติดตามเจ้าของรถและตรวจสอบผู้ครอบครองรถจากฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกแล้วไม่พบเจ้าของ และได้ทำการประสานกับสน.ลาดพร้าวเพื่อข้อทราบว่าเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่รถในคดี เขตฯ จึงติดประกาศสำนักงานเขตบางกะปิให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายใน 15 วัน ซึ่งบัดนี้เกินกำหนดแล้ว จึงได้ประสานรถยกจากกองโรงงานช่างกล เพื่อนำซากรถยนต์ไปเก็บ ณ สำนักงานเขตบางกะปิเป็นการชั่วคราว เพื่อรอเจ้าของมารับคืนหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.ลาดพร้าวเพื่อเป็นหลักฐานซึ่งจำนวนซากรถที่แต่ละสำนักงานเขตสำรวจ รวมทั้งที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามา มีจำนวนรวม 784 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 679 คัน แบ่งเป็นเจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 636 คัน และเขตเคลื่อนย้าย จำนวน 43 คัน คงเหลืออีก 105 คัน โดยจะทยอยเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลือต่อไป พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท้องที่ร่วมกันสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันของเจ้าของรถยนต์เคลื่อนย้ายรถเพียงเพื่อเปลี่ยนจุดจอด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากรถยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ และเมื่อมีเจ้าของมาติดต่อรับซากรถยนต์คืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับคืนจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

ความคิดเห็น