อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

เดินหน้ารังวัดเวนคืนที่ดิน หลังหมอชิตเก่า

แจงกทม.เดินหน้าขั้นตอนเวนคืนตามรับมอบหมาย เป้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางคมนาคม ชี้ในอนาคตหากหน่วยงานร่วมเห็นไม่เหมาะสมอาจเสนอ ครม.ชะลอ - ระงับโครงการ ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.10 น.


(26 พ.ย.63) นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รอง ผอ.สำนักการโยธา เผยถึงกรณีที่มีพ.ร.ฏ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ซึ่งสร้างความกังวลและสับสนให้กับประชาชนหลายภาคส่วน กทม.จึงมอบหมายให้สำนักการโยธาทำความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้ การเวนคืนที่ดินบริเวณ ซ.วิภาวดีรังสิต 5 ด้านหลังสถานีขนส่งหมอชิต(เก่า) ตามพ.ร.ฎ.ดังกล่าว เป็นผลจากการหารือร่วมระหว่างหน่วยงาน โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า อีกส่วนจะสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัด ซึ่งการพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ออกแบบทางเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งกับถนนวิภาวดีรังสิต โดยกทม.ได้รับมอบหมายให้เวนคืนที่ดิน และก่อสร้างทางยกระดับ ต่อมาครม.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ กทม.จึงเสนอตราพ.ร.ฎ.เพื่อจัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีการเสนอตราพ.ร.ฎ.เวนคืนฉบับแรกเมื่อปี 2542 แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงได้ตราต่ออายุอีก 2 ฉบับ สำหรับพ.ร.ฎ.ฉบับปัจจุบันบังคับใช้วันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา กำหนดใช้บังคับ 4 ปีการดำเนินการในส่วนกทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนลงสำรวจเพื่อทำการเวนคืนตามมติครม. ซึ่งกทม.ไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการหรือได้ประโยชน์การพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณดังกล่าว เป็นเพียงผู้รับมอบหมายการเวนคืนและก่อสร้างทางเชื่อม ขั้นตอนหลังจากนี้กทม.จะเร่งสำรวจแนวที่ดินเวนคืนภายใน 120 วัน หลังจากพ.ร.ฎ.มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักโครงการคือบรรเทาปัญหาการจราจร อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตที่ประชุมร่วมเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่เหมาะสม ก็อาจมีมติเสนอ ครม.ชะลอหรือระงับโครงการ

รอง ผอ.สำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างสายทางยกระดับเชื่อมระหว่างสถานีขนส่งหมอชิตกับถนนวิภาวดีรังสิต เป็นการรองรับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณหมอชิต (เดิม) ซึ่งในอนาคตจะเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีมาตรการบริหารจัดการจราจรรองรับระบบการคมนาคมโดยผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางยกระดับจะได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนดให้ไว้ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    22%
  • ไม่เห็นด้วย
    78%

ความคิดเห็น