อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

กทม.แถลงผลการทำงานปี63 ส่วนปีหน้าเน้นย้ำดูแลครบทุกด้าน

ผู้ว่าฯกทม.นำทีมคณะผู้บริหารแถลงผลการดำเนินงานตลอดปี63 รวมถึงแผนการดูแลประชาชนในปี64 ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น.


ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.(เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงผลการดำเนินงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ  พิสุทธิวงษ์ นายศักดิ์ชัย บุญมา นายสกลธี ภัททิยกุล นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลง

โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยพัฒนาครอบคลุมครบทุกด้าน ประกอบด้วย 1.การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19  2.การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์  3.ด้านการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 4.ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 632 ไร่ 3 งาน 31.85 ตารางวา อัตราพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร คิดเป็น 7.08 ตร.ม. ต่อคน 5.ด้านการพัฒนาเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  อาทิ พัฒนาคลองโอ่งอ่าง เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวจากฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี ตั้งแต่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง -สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา - ชุมชนกุฎีจีน (กะดีจีน)  6.ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ 50 เขต ครบทุกจุดและ จัดทำแอปพลิเคชัน Air BKK ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นรายงานคุณภาพอากาศของ กทม.7.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ได้เพิ่มโรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 โรงพยาบาล เพื่อให้ครบทุกมุมเมือง  ให้บริการ Mobile Lab ซึ่งเป็นระบบบริการเจาะเลือดถึงบ้าน นำร่องในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันสูง และผู้ป่วยติดเตียง  8.ด้านความปลอดภัย เพิ่มสถานีดับเพลิงย่อยอีก 4 สถานี ติดตั้งกล้อง CCTV ติดตั้งแบบเชื่อมต่อศูนย์ควบคุม เพิ่มอีกจำนวน 4,834 ตัว และเชื่อมโยงกล้องที่ Stand alone ให้เป็นกล้องแบบเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด 9.ด้านการศึกษา โรงเรียน กทม. มีห้องเรียน 2 ภาษา ใน 73 โรงเรียน กระจายอยู่ในหลายสำนักงานเขตเพื่อให้ครอบคลุมผู้เรียนในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ภาษาไทย - อังกฤษ และ ภาษาไทย - จีน และมีเปิดสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีก ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ และภาษามาลายู

ส่วนแนวทางการทำงานในปี 64 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปี 2564 กรุงเทพมหานคร จะเดินหน้าพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น