อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ความพร้อมรพ.สนาม509เตียง กันพื้นที่สะอาด-ปลอดภัยสูงสุด

สถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การจัดหาโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม กทม.จึงปรับรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ไว้สำหรับเป็นที่พักสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ พร้อมมีระบบการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และระบบการควบคุมการติดเชื้อ ป้องกันการระบาดสู่บุคคลภายนอกและชุมชนอย่างเข้มข้น ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.45 น.


สถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับ กทม.ดำเนินการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ อย่างเข้มข้น ทำให้ยังคงพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งบางครั้งผู้ติดเชื้อเหล่านี้ไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตาม แม้ไม่แสดงอาการแต่ผู้ติดเชื้อก็ยังคงต้องเข้ารับการรักษาตามระบบสาธารณสุข ส่งผลให้สถานพยาบาลที่ใช้ทำการรักษาตามระบบปกติอาจไม่เพียงพอรองรับกลุ่มดังกล่าว ดังนั้น การจัดหา “โรงพยาบาลสนาม” เฉพาะกิจจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม  

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เผยถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในส่วนที่ กทม.ดำเนินการว่า ด้วยสถานการณ์ที่ยังพบการแพร่ระบาด ทำให้จำเป็นต้องเตรียมมาตรการรองรับเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ไว้สำหรับเป็นที่พัก “สังเกตอาการ” ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งจะมีระบบการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และระบบการควบคุมการติดเชื้อ ป้องกันการระบาดสู่บุคคลภายนอกและชุมชน พร้อมจัดเตรียมระบบการส่งต่อกรณีอาการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการการรักษาฉุกเฉิน สำหรับจุดที่จัดเป็นโรงพยาบาลสนามใช้พื้นที่อาคารดูแลผู้ป่วย 2 ส่วน สามารถรองรับผู้ป่วย 509 เตียง ประกอบด้วย 1.เรือนกลางน้ำ มี 7 หลัง หลังละ 4 ห้อง ห้องละ 2 คน รวมรองรับผู้ป่วยได้ 56 คน ทุกห้องจะมีระเบียงหันออกกลางน้ำ ห่างจากชุมชนมากกว่า 8 เมตร พื้นที่รอบเป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทดี แสงแดดส่องถึง ปิดระบบระบายอากาศ มีเจ้าหน้าที่รักษาควาปลอดภัยดูแล เคาน์เตอร์พยาบาลจะอยู่กลางเรือนผู้ป่วย จัดให้มีจุดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังให้การดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าโซนสะอาด ทั้งนี้ ภายในเคาน์เตอร์พยาบาลเป็นระบบเครื่องปรับอากาศแยกส่วน มีห้องพัก ห้องทำงาน ห้องอาหาร และห้องประชุมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยจัดให้เข้า-ออกทางเดียว จัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wifi) ครอบคลุมพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ขณะที่จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเดินในเรือนกลางน้ำ และทางออก เพื่อดูแลความปลอดภัย โดยเส้นทางเข้าออกจะอยู่แยกจากผู้ป่วยทั่วไปด้วย 

2.อาคารผู้ป่วยใน (อาคารกลางน้ำ) พื้นที่ชั้น 2 - 6 เป็นอาคารกลางน้ำ ตั้งห่างจากชุมชนเกินกว่า 8 เมตร พื้นที่รับผู้ป่วยอยู่ที่ชั้น 2 ถึงชั้น 6 รองรับผู้ป่วยได้ 453 คน แต่ละชั้นแบ่งเป็น 2 ฝั่ง ด้านห้องเดี่ยว และห้องรวม ช่องทางการเข้า-ออกลิฟต์โดยสารของผู้ป่วยแยกโซนการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ ใน “ห้องเดี่ยว” จัดเป็นห้องพัก 2 เตียง ตั้งห่างกันมากกว่า 1.5 เมตร มีห้องน้ำในตัว ส่วน “ห้องรวม” มีลักษณะเป็นสัดส่วน จัดเตียงพัก 6 เตียง ด้านหน้าอีก 1 เตียง ทุกเตียงตั้งห่างกันมากกว่า 1.5 เมตร ห้องน้ำรวม จำนวน 10 ห้อง ห้องอาบน้ำ 6 ห้อง แบ่งแยกเป็น 2 ฝั่ง 

เคาน์เตอร์พยาบาลมีช่องทางเข้า-ออกแยกจากทางเข้าออกของผู้ป่วย จัดให้มีจุดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังให้การดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าโซนสะอาด มีห้องพัก ห้องทำงาน ห้องอาหารและห้องประชุมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยจัดให้เข้า-ออกทางเดียว ส่วนการจัดการระบบอากาศ ในเคาน์เตอร์พยาบาล ซึ่งมีระบบอากาศแบบ AHU อากาศนำเข้าจะแยกกันทุกห้อง เพื่อทำให้เป็นกึ่ง positive pressure เปิด fresh air เข้ามากที่สุด และนำอากาศสะอาดเข้ามากกว่าอากาศที่อยู่ในเคาน์เตอร์ และเปิด exhaust น้อยหรือปิดเลย  สำหรับการจัดเก็บขยะ  ขยะในห้องพักจัดเป็นขยะติดเชื้อจะจัดใส่ถุงแดง ผูกปากถุงตามมาตรฐาน ก่อนส่งออกจากห้องพักเพื่อรวบรวมส่งโรงพักขยะวันละ 1 รอบ การจัดรวบรวมจะบรรจุในถังปิด เส้นทางลำเลียงแยกออกจากเส้นทางสัญจรปกติ โรงพักขยะเป็นโซนแยกจากอาคารบริการ และห่างจากชุมชน โดยบริษัทจะเข้ามารับจัดการขยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีสัญญาอินเทอร์เน็ต (Wifi) ครอบคลุมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ มีกล้องวงจรปิดในเส้นทางเดิน ในหอผู้ป่วยและทางออกหอผู้ป่วยทั้ง 2 ฝั่ง มีประตูปิดกั้น สามารถปิดล็อกให้ผ่านโดยใช้คีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และจิตแพทย์

ปลัด กทม.กล่าวเพิ่มเติมว่า กทม.เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับการรักษาที่ รพ.สนามของ กทม.และประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะรับการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมีปลอดภัยสูงสุด ขอให้ชุมชนใกล้เคียงและประชาชนมั่นใจ เนื่องจาก รพ.สนามของ กทม.มีระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายสู่ชุมชน อาทิ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะในห้องผู้ป่วยทั้งหมดให้ถือเป็นขยะติดเชื้อ ขยะของผู้ป่วยจะถูกทิ้งลงในถุงขยะ 2 ชั้น ปิดอย่างแน่นหนา ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่ด้านนอกของถุงขยะ และนำใส่ถังพักขยะติดเชื้อที่มีฝาปิดมิดชิดภายในอาคาร และนำมาทิ้งที่ห้องพักขยะที่เป็นระบบปิดด้านนอกอาคาร ซึ่งจะเปิดตามเวลาที่บริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อรับไปกำจัดตามแนวทางจัดการกำจัดขยะติดเชื้อเท่านั้น โดยสามารถเพิ่มรอบการจัดเก็บได้ตามปริมาณที่มากขึ้น  สำหรับระบบสุขาภิบาลน้ำ มีการตัดระบบน้ำทิ้ง น้ำโสโครกจากระบบระบายน้ำทิ้งเดิม นำน้ำเสียดังกล่าวมาบำบัดในบ่อบำบัดใหม่ และมีการเติมคลอรีนที่มีความเข้มข้นพิเศษ ก่อนปล่อยออกจากระบบระบายน้ำของ รพ. ส่วนระบบระบายอากาศ พื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยเป็นระบบกึ่งปิด ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความดันเป็นลบ มีการระบายอากาศ ปล่อยลมออกในที่สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร กำหนดทิศทางระบายลมออกห่างจากบ้าน หรือชุมชนอย่างน้อย 8 เมตร และตำแหน่งในทิศทางของลมไม่พัดย้อนกลับไปยังชุมชน ด้านระบบรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามเป็นอาคารที่มีความแข็งแรง มีทางออกทางเดียวและเป็นระบบปิด มีประตูล็อกหลายชั้น มีกล้องวงจรปิดกระจายอยู่ภายในอาคาร มีระบบยามรักษาความปลอดภัย สามารถป้องกันผู้ป่วยหนีออกจากโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมาก จะประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยร่วมกันต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น