อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

ลงเข็มแรก วัคซีนโควิด-19 ชาวกรุง

รองปลัดฯกทม. นำฉีดวัคซีนคนแรก ตั้งเป้าสัปดาห์แรกฉีดบุคลากรทางการแพทย์ 6 เขตติดต่อสมุทรสาคร จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.45 น.


เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ รพ.บางขุนเทียน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้บริหารลอตแรกของ กทม. เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชน โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เป็นผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนคนแรก ตามมาด้วย นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รอง ผอ.สำนักการแพทย์ นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผอ.รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยผู้ว่าฯ กทม. ระบุ กทม.เป็นจังหวัดที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็นลำดับที่ 2 รองจาก จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีพื้นที่เสี่ยง 6 เขต ที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร จำเป็นต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน  สำหรับ กทม. เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในรพ. 3 แห่ง  ประกอบด้วย รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 30 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 50 ราย และรพ.ราชพิพัฒน์ 50 ราย รวม 130 ราย หลังจากนั้นจะทยอยฉีดให้กลุ่มเป้าหมายอื่น โดยในสัปดาห์นี้จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน 6 พื้นที่เขตเชื่อมต่อ จ.สมุทรสาคร ให้ครบถ้วนรวม 3,700 ราย ก่อนที่สำหรับถัดไปจะฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

ส่วนสัปดาห์ที่ 3 จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และสัปดาห์ที่ 4 จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ 18-59 ปี โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น สามารถสอบถามข้อมูลหรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านเบื้องต้น กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนของบริษัท SINOVAC จำนวน 66,000 โด๊ส สามารถฉีดได้จำนวน 33,000 ราย โดยจะทำการฉีดให้แล้วเสร็จประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มี.ค. จากนั้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน รัฐบาลจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 800,000 โด๊ส กทม.จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีก 30% จากจำนวนดังกล่าว เพื่อนำมาบริการฉีดแก่บุคลากรและประชาชน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น