อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 เมษายน 2564

ฝัน'แลนด์มาร์ค'พิพิธภัณฑ์เด็ก พลิกโฉมจัดแสดงชูเทคโนโลยี

กทม. โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปรับปรุงชุดนิทรรศการในอาคารยูนิลิเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) คืบแล้วร้อยละ65 คาดแล้วเสร็จกลางปีนี้ โดยวางแนวคิดภายใต้ รูปแบบ “ระบายฝัน ปั้นเมือง” ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น.


พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) “Childrens Discovery Museum” สถานที่ต่อเติมความฝัน แหล่งเสริมสร้างความรู้ ให้กับเด็กน้อยวัยแรกเกิด-12 ปี เป็นสถานที่เต็มไปด้วยกิจกรรมเปิดโลกให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทำ ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายนอก และภายในอาคารที่แบ่งโซนให้เลือกเรียนรู้ตามวัย

สถานที่นี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร แบ่งเป็น ลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลิเวอร์ ช่วงปีที่ผ่านมา กทม. โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการปรับปรุงชุดนิทรรศการในอาคารเพื่อปรับรูปแบบการจัดแสดงให้ทันสมัย เสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่มากขึ้น ล่าสุด นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัด กทม. ลงพื้นที่พร้อมคณะผู้บริหารตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารยูนิลิเวอร์ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็กฯ โดยระบุเดิมอาคารยูนิลิเวอร์เป็นอาคารที่ถูกทิ้งร้าง มีสภาพทรุดโทรม แต่ กทม.เล็งเห็นถึงการใช้สอยประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวจึงได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมพิพิธภัณฑ์เด็กในประเทศอื่น ๆ ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” ที่สำคัญคือเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการคิด วิเคราะห์ ลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิด “Fun Learning in the World of Innovation”ปัจจุบันการปรับปรุงคืบหน้าร้อยละ 65 ยังล่าช้ากว่าแผน แต่คาดว่าภายในเดือน พ.ค.นี้น่าจะแล้วเสร็จ โดยหลังตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ เชื่อมั่นว่าอาคารดังกล่าวจะเป็น “แลนด์มาร์ค” ด้านการเรียนรู้แห่งใหม่ของ กทม.ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้ามาเรียนรู้และใช้บริการได้

รองปลัด กทม. กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวคิดการเรียนรู้ภายในอาคารดังกล่าวว่าจะเป็นรูปแบบ “ระบายฝัน ปั้นเมือง” เด็กๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้ความสมดุลระหว่างเมืองและสิ่งแวดล้อมผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อินเตอร์แอคทีฟ ล้ำสมัย, โรงภาพยนตร์ 4D, ศูนย์การเรียนรู้ LEGO INTELLIGENCE LEARNING CENTER สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกความสมดุลระหว่างเมืองและสิ่งแวดล้อมในอนาคตให้เป็น “เมืองในฝัน” ของเด็กๆ

ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,500 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เรียนรู้สมดุล ประกอบด้วย โซนเล่าเรื่องเมืองกรุง โซนนิทรรศการต้นไม้ และโซนภารกิจคิดส์ เพาเวอร์ ชั้นที่ 2 ฝึกสร้างสมดุล ประกอบด้วย โซนป่าในกรุง โซนพลัง (งาน) ที่ซ่อนอยู่ โซนเมืองสะอาด และโซนระบายฝันปั้นเมือง และ ชั้นที่ 3 การเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วย โซนจราจร โซน Lego Education และลานจักรยานขาไถ

กทม.โดยสำนักวัฒนธรรมฯ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กฯ ด้วยเป้าหมายให้เป็นพื้นที่การศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับ และสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เด็กถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) มีชุดนิทรรศการที่หลากหลาย และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำของเด็ก (Learning by Doing) ซึ่งเป็นต้นแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กวัยแรกเกิด–12 ปี ประกอบไปด้วย“อาคารจักรวาล” เป็นนิทรรศการให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน การรักษาสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติต่างๆ ผ่านสื่อวีดิทัศน์ทันสมัย และมีวิทยากรให้ความรู้ คอยแนะนำผ่านเกมต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาที่มีประโยชน์ มีโซนกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โซนภัยพิบัติผ่านมุมมองหน้าต่าง โซนผลกระทบต่อบ้านเรือน ชุมชน เมืองและโลก โซนเกมรักษ์โลก โซนโลกร้อนด้วยมือเรา โซนพลังงานทดแทน ช่วยเรา ช่วยโลก โซน DIY Space ที่สอนเด็กรู้จักนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์

“อาคารทอตะวัน” ส่งเสริมการสร้างกระบวนการความคิดไปสู่องค์ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย โซนลานสร้างสรรค์ (Creative Space) โซนครัวไทยวัยจิ๋ว (Junior Thai Kitchen)โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ (Creative Science ) โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน (Our Friend) โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง (Incredible Me) โซนมุมมองพิศวง (Amazing Vision) โซนสโมสรนักประดิษฐ์ (Inventor's Club) โซนละครโรงเล็ก (Kid's Playhouse) โซนสร้างเมืองของเรา (Build Our City) โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ (Wonder Building) และโซนนักสืบไดโนเสาร์ (Dino Detective) เรียนรู้ถึงความเป็นมาของไดโนเสาร์ และลงมือขุดหาฟอสซิลจำลอง ภายในบ่อทรายขนาดใหญ่ ที่มีโครงกระดูกของไดโนเสาร์ฝังอยู่

“อาคารสายรุ้ง” จะเป็นชุดนิทรรศการสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ทั้งสมอง ทักษะ และกล้ามเนื้อสำหรับเด็กในวัย1-6ปี ประกอบด้วย โซนหลังบ้าน (Big Blackyard) และห้องสมุดสร้างสรรค์ (Creative Library) เมืองสายรุ้ง Rainbow Town โซนอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต ส่วนลานกิจกรรมกลางแจ้ง ยังมีกิจกรรมที่สร้างเสริมความมั่นใจ เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายทั้งสวนน้ำ (Water Play) สนามเด็กเล่น (Nature Playground) และโซนผจญภัยในป่า (Jungle Adventure)สำหรับผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานท่องโลก พิพิธภัณฑ์เด็กฯ เปิดให้บริการวันอังคาร–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00–16.00 น. โดยเปิดให้บริการฟรี ขณะนี้เปิดให้บริการลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง และอาคารจักรวาล

การเยี่ยมชมกิจกรรมภายในทางพิพิธภัณฑ์มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และจัดระบบทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสร่วม รวมถึงของเล่นต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการท่องเที่ยวเรียนรู้อย่างสบายใจและปลอดภัยด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น