อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

กทม.งดถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ยกเลิกสงกรานต์ลานคนเมือง

กทม. ยกเลิกงานสงกรานต์ประจำปี ที่ลานคนเมือง และงดจัดถนนคนเดิน พายเรือคยัค คลองโอ่งอ่างด้วย ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 พุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 20.30 น.


เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบเป็นกลุ่มก้อนจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ กทม.จึงยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ของกทม.ที่ลานคนเมือง ทั้งในส่วนของการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวมไปถึงในส่วนของสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นการลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ หากไม่สามารถงดการจัดงานได้ ขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างระมัดระวังการก่อให้เกิดการแพร่ระบาด    ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนใช้วิธีการสรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ งดเว้นการดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน กรณีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดให้ศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ และระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย

ขณะที่ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ กทม.กำหนดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพมหานคร 50 เขต ภายใต้กิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-14 เม.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00–22.00 น. นั้น แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงของดกิจกรรมพิเศษภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ได้แก่ กิจกรรมพายเรือคยัค การแสดงดนตรี และกิจกรรมของดี 50 เขต ตั้งแต่วันที่ 9-14 เม.ย. นี้ ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถเที่ยวชมตรอกศิลป์ (Art  Alley) และซื้อสินค้าจากร้านค้าในพื้นที่ได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม บริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง กทม.ได้มีการตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็กอินเมื่อเข้าใช้บริการ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น