อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ปล่อยแถวเฝ้าระวังสงกรานต์ 37 จุดทั่วกรุง

สปภ.กทม.เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะ ประจำจุดระวังอันตรายในพื้นที่ กทม. ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม. เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย สปภ.กทม.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานภายใน และภาคีเครือข่าย ได้เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เบื้องต้น มีการเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะทั้งรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต รถตรวจการณ์ รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว รถสายตรวจ 191 รถบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ กทม. โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังอันตราย 37 จุด ครอบคลุมพื้นที่ กทม.เพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลัก 37 สถานี นอกจากนี้ยังมีจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า-ออกเมือง 11 จุด เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถและบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วง 7 วันอันตราย 10-16 เม.ย.นี้ ขณะเดียวกันกำชับให้ช่วยกันเฝ้าระวังอัคคีภัยด้วยสำหรับการปล่อยแถวรถวันนี้มี 43 คัน ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ดับเพลิง 4 คัน รถดับเพลิงฟูกุโอกะ 2 คัน รถดับเพลิง 4X4 6 คัน รถกู้ภัยขนาดเล็ก 4 คัน รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว 1 คัน รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 1 คัน รถกู้ภัยพร้อมระบบดับเพลิงชนิดเจาะด้วยระบบน้ำแรงดันสูง 2 คัน รถศูนย์บัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่ 1 คัน รถสายตรวจของสำนักเทศกิจ 8 คัน

รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตของสำนักการแพทย์ 9 คัน รถซ่อมบำรุงของสำนักการจราจรและขนส่ง 1 คัน รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็วของกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง 1 คัน รถสายตรวจ 191 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 1 คัน และรถบรรเทาสาธารณภัย ของ  อปพร.กทม. 2 คัน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น