อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

กำชับสำนักแพทย์-ศูนย์เอราวัณหารือแนวทาง จัดระบบหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด

ปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กำชับหารือแนวทางเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และการจัดระบบหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างรวดเร็ว พร้อมแนะผู้ป่วยขอเตียงได้อีก 1 ช่องทาง ผ่านทางช่องทางไลน์ “สบายดีบอต” พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 17.45 น.


แนะโทร 1669 ศูนย์เอราวัณ กทม. ชี้แนวทางให้คนไข้โควิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ และ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผอ.ศูนย์เอราวัณ ร่วมให้ข้อมูล

ปลัด กทม. เปิดเผยว่า ปัจจุบันศูนย์เอราวัณ กทม. เป็นศูนย์กลางประสานงานจัดส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับการรักษา โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสายด่วน 1668 กรมการแพทย์ และสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยขั้นตอนในการปฏิบัติงานเมื่อได้รับข้อมูลผลการติดเชื้อของผู้ป่วยและผู้ป่วยยังไม่ได้รับการจัดสรรเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา หน่วยงานและสถานพยาบาลจะประสานมายัง กทม. เพื่อส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนามที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น โดยในแต่ละวันศูนย์เอราวัณ สามารถกระจายผู้ป่วยได้กว่า 100 รายต่อวันอย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้มีผู้ป่วยรอเตียงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับให้สำนักการแพทย์และศูนย์เอราวัณ หารือแนวทางและความเป็นได้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้การจัดระบบหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการยืนยันการติดเชื้อสามารถแจ้งไปยังโรงพยาบาลที่เข้าไปตรวจ LAB เพื่อช่วยให้หาเตียง ซึ่งหากไม่สามารถจัดสรรเตียงให้ได้ ผู้ป่วยสามารถประสานมายังเบอร์สายด่วน 1669 ของศูนย์เอราวัณ ให้ช่วยดำเนินการนำรถเข้าไปรับผู้ป่วยจากที่พัก และเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ในระหว่างที่ผู้ป่วยรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขอให้ผู้ป่วยสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด

และขอความร่วมมือไม่ควรปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาลที่ศูนย์เอราวัณประสานให้ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งโรงพยาบาลสนามที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น เพราะในอนาคตหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จะยิ่งทำให้การบริหารจัดการและการประสานหาเตียงเพื่อนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจะใช้เวลานานมากขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ การให้บริการ 3 สายด่วนในการประสานหาเตียง ภายใน 24 ชั่วโมง คือ สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น.) สายด่วน สปสช.1330 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วน 1669 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) อาจมีความล่าช้า 2-3 วัน เนื่องจากผู้ใช้งานจำนวนมาก จึงขอแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีผลยืนยันการติดเชื้อขอเตียงได้อีก 1 ช่องทาง ผ่านทางช่องทางไลน์ “สบายดีบอต” ซึ่งจะช่วยลงทะเบียนหาเตียงโควิด-19 ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยพิมพ์ @sabaideebot ซึ่งต้องแอดไลน์และให้ชื่อที่อยู่ สถานที่ติดต่อ สิ่งสำคัญในระหว่างที่รอเตียงหรือต้องมีการประสานงาน โดยขอให้รออยู่ที่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อแก่ผู้อื่นได้.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น