อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ เช็กเวลาให้ดีบังคับใช้แล้ว

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศกทม. สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่24 มีผลบังคับใช้หลังเวลา 00.01 ของวันที่ 18 เม.ย.64 อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 00.06 น.


เมื่อวันที่ 18 เม.ย. สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24)  ภายหลัง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีผลบังคับใช้หลังเวลา 00.01 ของวันที่ 18 เม.ย.64 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยเนื้อหาในประกาศประกอบด้วย 3 ข้อหลัก คือ 1.ให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม 2.ให้คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 9 เม.ย.64  และคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 ก.พ.64 ยังคงมีผลบังคับต่อไป เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกำหนด  และ3.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โทษจำคุกไม่เกิน2ปี หรือปรับไม่เกิน 4หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    48%
  • ไม่เห็นด้วย
    52%

ความคิดเห็น