อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

เขตดุสิตจัดหน่วยให้บริการSWAB แก่ชาวชุมชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

กทม.โดยสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับศบส.6 และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดหน่วยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา ชุมชนริมทางรถไฟ ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณซอยลูกหลวง 8 และตลาดสะพานขาว ถนนคลองลำปัก ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ตลาดกลางผลไม้สะพานขาว เขตดุสิต นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก (Swab) ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณสี่แยกสะพานขาว โดยมี นายดิชา คงศรี ผอ.เขตดุสิต ผู้บริหารเขตดุสิต ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 6 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม.โดยสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ศบส.6) และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดหน่วยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก (Swab โพรงจมูก) เนื่องจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เขตดุสิตจำนวนหนึ่ง ซึ่งเดิมมีแผนจะตรวจเชิงรุกบริเวณดังกล่าวในวันที่ 7-9 พ.ค. 64 แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังคนประกอบกับมีกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อ (Cluster) ที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวก่อน สำหรับพื้นที่เขตดุสิต กำหนดตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาดกลางผลไม้แห่งนี้เพียงหนึ่งวัน หลังจากนั้นจะพิจารณาดำเนินการในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมในพื้นที่เขตดุสิตอีกครั้งทั้งนี้ กทม.ได้ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตดุสิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 โดยตรวจเชิงรุกประชาชนประมาณ 500 ราย พบผู้ติดเชื้อ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 39 ราย เป็นประชาชนในชุมชนวัดญวน 22 ราย ซึ่งได้นำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการเรียบร้อย

สำหรับวันนี้ เป็นการดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตดุสิตเป็นครั้งที่ 2 โดยเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา ชุมชนริมทางรถไฟ ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณซอยลูกหลวง 8 และประชาชนบริเวณตลาดสะพานขาวถนนคลองลำปัก รวมประมาณ 350 คน เข้ารับการตรวจ จะทราบผลการตรวจภายในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ค.) หากพบผู้ติดเชื้อจะรีบประสานศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เพื่อรับตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลโดยเร็ว ส่วนผู้ที่ต้องกักตัวรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบหมายให้สำนักเขตทุกเขตเร่งสำรวจ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น