อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ปลัดกทม.เผยรักษาโควิดหาย ส่งกลับบ้านแล้ว 2,432 ราย

กทม.โดยสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการ และไม่แสดงอาการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.63 - 9 พ.ค.64 มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 4,411 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,432 ราย อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.05 น.


เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจเชิงรุกและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ hospitel ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.63 - 9 พ.ค.64 มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 4,411 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,432 ราย ย้ายไปโรงพยาบาลนอกสังกัด จำนวน 27 ราย และเสียชีวิต 22 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,930 ราย
 


ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุกๆ ด้าน อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ (รพ.สนาม/hospitel) จำนวน 9 แห่ง และสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการ (รพ.สังกัด กทม.) จำนวน 8 แห่ง นอกจากนี้ กทม.ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยศูนย์เอราวัณ 1669 ได้ร่วมกับเครือข่ายร่วมดำเนินการ ทำให้รับ-ส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-8 พ.ค.64 ศูนย์เอราวัณรับผู้ป่วย 4,611 ราย เข้ารับการรักษา 4,159 ราย แบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาลสังกัด กทม. 2,892 ราย รักษาในโรงพยาบาลอื่น จำนวน 1,267 รายสำหรับจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสนาม กทม. และ Hospitel มีจำนวนทั้งสิ้น 1,930 ราย ดังนี้  โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง มีผู้ป่วยแล้ว 307 เตียง โรงพยาบาลสนาม กทม. 5 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 2,042 เตียง มีผู้ป่วยแล้ว 1,311  เตียง ยังว่างอยู่ 731 เตียง

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 1,000 เตียง มีผู้ป่วย 584 เตียง ยังว่างอยู่ 416 เตียง/รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง มีผู้ป่วย 193 เตียง ยังว่างอยู่ 7 เตียง/รพ.เอราวัณ 1(ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง มีผู้ป่วย 73 เตียง ยังว่างอยู่ 27 เตียง/รพ.เอราวัณ 2 (บางกอก อารีนา) 400 เตียง มีผู้ป่วย 349 เตียง ยังว่างอยู่ 51 เตียง และ รพ.เอราวัณ 3 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด) 342 เตียง มีผู้ป่วย 112 เตียง ยังว่างอยู่ 230 เตียง

ในส่วนของ Hospitel จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 594 เตียง มีผู้ป่วยแล้ว 312 เตียง ยังว่างอยู่ 282 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รพ.กลาง (อาคารหอพัก) 44 เตียง มีผู้ป่วย  27 เตียง เหลือ 17 เตียง/รร.เออริเเกนแอพอร์ต 120 เตียง มีผู้ป่วย 90 เตียง เหลือ 30 เตียง/รร.บ้านไทย 300 เตียง มีผู้ป่วย 78 เตียงเหลือ 222 เตียง/รร.ข้าวสาร พาเลซ 90 เตียง มีผู้ป่วย 88 เตียง เหลือ 2 เตียง และอาคารพัชรกิติยาภา ม.นวมินทราชูทิศ 40 เตียง มีผู้ป่วย 29 เตียง เหลือ 11 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 64 เวลา 08.00 น.).
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น