อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

แจง"ชุมชนโรงปูน" ไร้ผู้ป่วยโควิดตกค้าง

ผอ.เขตห้วยขวาง ยันนำส่งผู้ป่วยทุกรายเข้าระบบรักษาเรียบร้อย ไม่มีตกค้าง พร้อมเร่งคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม  พุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.45 น.


เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายอนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตห้วยขวาง กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ชุมชนโรงปูน เขตห้วยขวาง ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานใดว่า ในส่วนสำนักงานเขตห้วยขวางหากได้รับการยืนยันว่ามีผู้ป่วยในชุมชน สำนักงานเขตจะเร่งประสานงานเพื่อนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดทุกราย ไม่มีผู้ป่วยตกค้าง โดยชุมชนโรงปูนนั้นแยกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ รวมกัน 2 ฝั่ง พบมีผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-12 พ.ค. 64 จำนวน 28 ราย ผู้ป่วยทุกรายสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วทุกราย นอกจากนี้ สำนักงานเขตยังได้ประสานไปยัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง เข้าดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อจากผู้ป่วยโดยเร็ว เพื่อให้คำแนะนำหรือมีคำสั่งให้กักตัวโดยเร็วทุกราย จัดเตรียมถุงยังชีพไว้คอยช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลและต้องกักตัวต่อที่บ้าน รวมถึงมีการประสานสำนักอนามัย กทม. และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีผู้ป่วยยืนยันผลการตรวจในชุมชนพื้นที่เขตห้วยขวาง สามารถแจ้งโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตห้วยขวาง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้โดยเร็วต่อไป ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2275-4234 และ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 08-1924-6991.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น