อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

กทม.ชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 คืบหน้าให้บริการตรวจเชิงรุก-วัคซีน

กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าว สรุปการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Zoom รวมถึงความคืบหน้าการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.


เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าว สรุปการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Zoom โดยมี ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ และ พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย เป็นผู้แถลงข่าวในวันนี้

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโควิด-19 ใน กทม.มีหลายกลุ่มก้อน (cluster) ที่สำคัญ กทม.จึงร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมแยกผู้ติดเชื้อนำเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล สำหรับแนวทางการให้วัคซีนในพื้นที่ กทม. เนื่องจากวัคซีนที่ กทม.ได้รับจัดสรรในช่วงนี้มีปริมาณจำกัด จึงมีการจัดลำดับในการวัคซีนแก่ผู้มีความเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรด่านหน้าที่มีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและกลุ่มอาชีพเสี่ยงก่อน จากนั้นจะเป็นการให้วัคซีนในระยะต่อไป สำหรับกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ หมอพร้อม หรือลงทะเบียนผ่าน รพ. และจะเป็นการให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ กทม.ยังได้ให้วัคซีนเร่งด่วนในพื้นที่ที่พบคลัสเตอร์การระบาดหลายชุมชนก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับการการจัดสรรวัคซีนจาก สธ.เพิ่มเติม กทม.จะเร่งพิจารณาฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่มีความต้องการต่อไปส่วนการฉีดวัคซีนนอก รพ.ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค.นี้ เป็นระยะทดลองระบบที่ กทม. ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการให้วัคซีนกลุ่มเป้าหมายซึ่งทาง กทม.มีรายชื่อแล้ว ตามที่ได้รับจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังตกค้างบางส่วน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ทีมที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชน พนักงานเก็บขนขยะ และประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยง เบื้องต้นจะเน้นไปที่บุคคลที่ต้องทำงานบริการประชาชนและมีความเสี่ยงสูง

โดยทั้งหมด กทม.ได้ประสานนำรายชื่อจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการฉีดในจุดฉีดวัคซีนนอก รพ.ในจุดที่เหลืออีกครั้ง จึงไม่ได้เป็นการเปิดรับประชาชนทั่วไปที่ walk in เข้ามาที่หน้างาน เพราะเป็นการให้วัคซีนตามรายชื่อที่สำนักอนามัย กทม.ได้รับการประสานและนัดหมายมาล่วงหน้า ส่วนกลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับวัคซีนในลำดับถัดมา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรร หากมีปริมาณมากจะสามารถให้บริการวัคซีนกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย กทม.จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเป็นระยะ ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับ ทั้งนี้ จุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอก รพ.ในขณะนี้จะยังคงให้บริการต่อเนื่องในวันจันทร์-ศุกร์

ขณะที่ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำหรับศักยภาพการรองรับผู้ป่วยในขณะนี้ กทม.ยังเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการควบคุมโรคและยังคงมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหา โดยการรองรับผู้ป่วยสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเป็นไปด้วยดี ในส่วนของผู้ป่วยสีเหลืองและแดง ได้ขยายขีดความสามารถ รพ.ในสังกัด กทม. เพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างเต็มที่ รวมทั้งขณะนี้สำนักการแพทย์ได้รับเต็นท์ความดันลบมาเพิ่มเติม จึงสามารถรับผู้ป่วยสีแดงได้อีกจำนวนหนึ่ง โดยจะปรับแผนเป็นระยะเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ ส่วนของประชาชนประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ประสงค์รับบริการวัคซีน ตั้งแต่ 7 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ให้ลงทะเบียนผ่าน Line OA “หมอพร้อม” หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ BFC ณ รพ.สังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสำนักการแพทย์ 1646พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย ได้มีการวางแผนเพื่อควบคุมโรคเชิงรุกโดยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์รายวันและรายสัปดาห์ โดยกทม. บูรณาการร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขยายเวลาตรวจโควิด-19 เชิงรุก แก่ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ และกลุ่มพนักงานส่งอาหาร Delivery โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง จนถึงวันที่ 31 พ.ค. ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ในแต่ละวันตรวจได้ไม่เกิน 3,000 คน นอกจากนี้ กทม.จะร่วมกับกองทัพไทย ในการให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุกกระจายไปตาม 6 กลุ่มโซน ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงจะสามารถไปใช้บริการได้

ในส่วนของวัคซีน ขณะนี้ กทม.ได้ขอจัดสรรจากรัฐบาลไปจำนวน 500,000 โด๊ส โดยรัฐบาลจะส่งมอบให้ กทม.จำนวน 1 ล้านโด๊ส หลังจากวันที่ 17 พ.ค.นี้ เพื่อเร่งฉีดให้บุคลากรด่านหน้า และผู้ที่มาช่วยในหน่วยบริการ สำหรับการฉีดวัคซีนให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยนั้น สำนักอนามัย ยังยึดถือแนวทางการให้วัคซีนแก่ทุกคนที่อยู่ในไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานต่างชาติ ที่ทำงานใน จ.สมุทรสาคร มาแล้ว ในส่วนของ กทม.เมื่อเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วจะเปิดให้แก่กลุ่มชาวต่างชาติต่อไป

สำหรับการแพร่ระบาดในขณะนี้ พบว่ามีหลายคลัสเตอร์ที่อยู่ในชุมชน และชุมชนบางแห่งสามารถบริหารจัดการดูแลกันเองได้เป็นอย่างดี อาทิ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน เขตคลองเตย ที่ได้นำประชาชนที่ติดเชื้อแยกจากครอบครัวมาดูแล ก่อนนำส่งสถานพยาบาล เพื่อลดการแพร่ระบาดให้แก่คนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบ Community Isolation ซึ่งชุมชนอื่น สามารถนำแนวทางนี้มาใช้ หรือจัดเตรียมสถานที่รองรับไว้หากพบการระบาดในพื้นที่.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น