อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ต่อเนื่อง คลองเตยฉีดแล้วกว่า2หมื่นราย

ปลัด กทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ปทุมวัน-คลองเตย เฉพาะพื้นที่คลองเตย ตั้งแต่วันที่ 4-12 พ.ค. 64 มีผู้ได้รับวัคซีนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,331 ราย   พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.30 น.


เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนพระเจน ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนกุหลาบแดง ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์ค เขตปทุมวัน จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีน แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย ณ โกดังการท่าเรือ เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์ค และโบสถ์พระมหาไถ่ ระหว่างวันที่ 7 - 13 พ.ค. 64 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยในวันนี้ให้บริการวัคซีนเป็นวันสุดท้าย ซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนตลอดระยะเวลาให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 13,838 ราย แบ่งเป็นจุดฉีดบริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์ค จำนวน 6,921 ราย และจุดฉีดโบสถ์พระมหาไถ่ จำนวน 6,917 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 64 เวลา 16.30 น.)ส่วนในพื้นที่เขตคลองเตยนั้น สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกับ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย 3 จุด ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเตย ลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 และโกดังการท่าเรือ  ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 4-12 พ.ค. 64 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,331 ราย แบ่งเป็นจุดฉีดโรงเรียนวัดคลองเตย จำนวน 7,479 ราย จุดฉีดลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 จำนวน 9,926 ราย และจุดฉีดโกดังการท่าเรือ จำนวน 2,926 ราย ซึ่งคาดว่าในวันนี้ จะมีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มอีกประมาณ 3,000-4,000 ราย  ทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองเตยจะยังคงให้บริการฉีดวัคซีนจนกว่าจะครบเป้าหมายสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การคัดเลือกสถานที่ในการให้บริการให้มีความโปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเท การจัดเก้าอี้โดยเว้นระยะห่างตามหลัก Distancing การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล การตรวจวัดอุณภูมิ และการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น