อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

คกก.โรคติดต่อกทม.มีมติผ่อนคลายเปิดกิจการ-กิจกรรม 5ประเภท มีผลทันที14มิ.ย.

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการดำเนินการกิจการและกิจกรรมในพื้นที่ 5 กิจกรรม/กิจการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.(เสาชิงช้า) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2564 มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการดำเนินการกิจการและกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ประกอบดังประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปเป็นจำนวนพอสมควร โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการทั้ง 5 สถานที่ ซึ่งมีมติให้มีมาตรการผ่อนคลาย ดังนี้1.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โดยมีมาตรการสังคมอย่างเคร่งครัด 2.สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาตร์ต่างๆ ห้ามใช้เพื่อสันทนาการอื่น ยกเว้น เดินและวิ่ง 3.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม มีมาตรการป้องกันโรค ซึ่งถูกกำกับใกล้ชิดโดยแพทย์ 4.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ, กิจการนวดเพื่อสุขภาพ) อนุญาตเฉพาะการนวดฝ่าเท้า 5. ร้านทำเล็บและร้านสัก ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลา ห้ามกระทำบนใบหน้า ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป ในส่วนของสถานที่และกิจการประเภทอื่นซึ่งมีคำสั่งปิดไปก่อนหน้า ให้ปิดต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ยังได้ลงนามในการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่32) โดยในประกาศฉบับนี้นอกจากจะอนุญาตให้เปิดได้ใน 5 กิจการและกิจแล้ว ยังคงประกาศให้ปิดสถานที่ต่างๆ จำนวน 33 ประเภทกิจกรรม กิจการและสถานประกอบการต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 อาทิ ปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีเข้าผู้เข้าร่วมจำนวนมาก, สถานบริการอาบอบนวด สถานบริการ สถนประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ส่วนการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น ยังคงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน หากเกินจากนี้ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กทม.ก่อนจัดงาน.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 64