อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

รร.กทม.เปิดเทอมใหญ่วันแรกไม่อนุญาตให้เด็กมารร. ปรับรูปแบบเรียนออนไลน์

รองผู้ว่าฯ กทม.พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกทม.ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/64 เป็นวันแรก แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตามปกติ ปรับรูปแบบเรียน Online และ On School Line จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.55 น.


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กทม.ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/64 เป็นวันแรก ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี และโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา กทม.จึงได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.64 ไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย.64 โดยกำหนดและวางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมกับกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเพื่อความปลอดภัย 3 ด้าน ดังนี้1.ด้านการรับมือสภาวะวิกฤติ ให้ทุกโรงเรียนเตรียมแผนรับมือและจัดการสภาวะวิกฤติ โดยถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา 2.ด้านการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร โดยสอนชดเชยที่โรงเรียน สำหรับกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติจะนำรูปแบบ “5 ON” มาใช้ผสมผสานกัน คือ Online, On-Air, On Hand, On-Site และ On School Line และ 3.ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน กำชับโรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียนในสังกัดกทม. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ปัจจุบัน กทม.ยังไม่มีการนำมาใช้ เนื่องจากยังอยู่ในพื้นที่การระบาดโรคโควิด-19 ระดับสีแดงเข้ม ซึ่ง ศบค.และกทม.ยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากรองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.โดยสำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/64 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน เป็นวันแรก แต่เพราะยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตามปกติ กทม.จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Air, On Hand ส่วน On School Line ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ กทม.ได้คิดค้นขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะนิยมใช้โปรแกรมไลน์ ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีกลุ่มไลน์กับครูในโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งาน นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในส่วนของกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร จะใช้การเรียนการสอนแบบ On Hand โดยให้ผู้ปกครองมารับแบบฝึกหัดกลับไปให้นักเรียนทำที่บ้าน ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการประเมินทุกอาทิตย์ ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online เป็นเรื่องที่ยาก ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูจึงต้องคิดค้นหาวิธีหรือรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมาก.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    32%
  • ไม่เห็นด้วย
    68%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 71