อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

กทม.เข้มมาตรการคุมโควิด-19 เปิดสวนฯอนุญาตเฉพาะเดิน-วิ่ง

ปลัดกทม. ตรวจความเรียบร้อยการเปิดให้บริการสวนสาธารณะ หลังคกก.โรคติดต่อ กทม.มีมติผ่อนคลายให้เปิดได้ อนุญาตเฉพาะเดิน-วิ่ง งดกิจกรรมอื่น พร้อมเข้มมาตรการควบคุมโควิด-19 จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 20.15 น.

 
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่สวนจตุจักร เขตจตุจักร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเปิดให้บริการสวนสาธารณะของกทม. หลังจากกทม. ได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผอ.เขตจตุจักร พร้อมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตจตุจักร ร่วมลงพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมเทศกาลชมดอกไม้ Bangkok Flora Festivalปลัดกทม. เปิดเผยว่า ภายหลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติในการประชุม ครั้งที่ 16/2564 ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุม โดยให้ผ่อนคลาย 5 กิจการโดยมีสวนสาธารณะรวมอยู่ด้วย ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป ในส่วนของสถานที่และกิจการประเภทอื่น ซึ่งมีคำสั่งปิดไปก่อนหน้านี้ ให้ปิดต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32)โดยสวนสาธารณะของกทม. จะเปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 05.00-21.00 น. และขอความร่วมมือประชาชน ที่ใช้บริการสวนสาธารณะ ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสวนฯ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จะตรวจคัดกรองก่อนเข้าใช้สวนสาธารณะ อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงให้ผู้เข้าใช้บริการลงทะเบียนเวลาเข้า-ออก สถานที่ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เพื่อร่วมกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19จากนั้น ปลัดกทม.และคณะ ได้เยี่ยมชมเทศกาลชมดอกไม้ Bangkok Flora Festival เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 64) และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 64) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด นกยูงรำแพน เน้นความสวยงามและพลิ้วไหวของทุ่งดอกไม้ ตระการตา ประดับประดาด้วยดอกไม้โทนสีเหลือง-ม่วง ได้แก่ ดาวเรืองสีเหลือง ดาวกระจายสีเหลืองส้ม แวววิเชียรสีม่วงเข้ม สีม่วงอ่อน บลูซัลเวียสีม่วง และมากาเร็ตสีชมพู สีม่วง จำนวนกว่า 40,700 ต้น บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ภายในสวนจตุจักร พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม พักผ่อน และเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ตลอดเดือน มิ.ย. - ก.ค. 64.
 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60