อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

ตรวจตลาดและแคมป์คนงานเขตยานนาวา ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่

รองปลัด กทม.นำทีมลงตรวจเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตลาดและแคมป์คนงาน พื้นที่เขตยานนาวา ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.10 น.


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ในตลาดและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างพื้นที่เขตยานนาวา โดยมี น.ส.ภาวนา ใจเสงี่ยม ผอ.เขตยานนาวา ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 55 เตชะสัมพันธ์ ศบส.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมเฉพาะกิจด้านความมั่นคง ชุดบูรณาการร่วมกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ทหาร พล.ม.2 รอ. ร่วมลงพื้นที่รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงกำหนดลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ค้าและผู้ประกอบการในตลาดพื้นที่เขตยานนาวา ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตลาด โดยตรวจคัดกรองด้วยวิธีเก็บตัวอย่างน้ำลาย ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายตลาดละ 75 คน รวมจำนวน 450 คน แบ่งพื้นที่การตรวจออกเป็น 2 จุด โดยจุดคัดกรองจุดที่ 1 บริเวณตลาดรุ่งเจริญ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแผงค้าจำนวน 422 แผง มีผู้ค้าคนไทย 200 คน และต่างด้าว 50 คน และตลาดไฮโซ มีแผงค้าจำนวน 98 แผง มีผู้ค้าคนไทย 31 คน และต่างด้าว 17 คน และจุดที่ 2 บริเวณวัดดอกไม้ คัดกรองกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าจากตลาดวัดดอกไม้ ตลาดลานทราย ตลาดเพิ่มทรัพย์ และตลาดบางโพงพาง

ทั้งนี้ กทม.ได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขต ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังในพื้นที่ รวมทั้งแผนการบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สำหรับการเฝ้าระวังตลาด ชุมชน และแคมป์ก่อสร้าง จะดำเนินการในระดับเขต และบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงานจากนั้น รองปลัด กทม. ได้ลงพื้นที่บริเวณแคมป์ที่พักคนงาน บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามที่ 3 ซอย 77 เพื่อติดตามมาตราการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของบริษัท ซึ่งพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ (Cluster) โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 2-15 มิ.ย. 64 มีจำนวนคนงานทั้งหมด 609 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 252 ราย รักษาอยู่ จำนวน 146 ราย และรอยืนยันผลตรวจ จำนวน 106 ราย ทั้งนี้ได้นำตัวผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากแคมป์ดังกล่าว เข้ารับการรักษาใน รพ.และ รพ.สนามทั้งหมดแล้ว และได้ปิดแคมป์

พร้อมดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ปรับปรุงด้านสุขลักษณะภายในแคมป์ที่พักคนงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในที่พักอาศัย รวมทั้งเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วย โดยสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ตาแดง มีผื่น มีน้ำมูก ท้องเสีย เป็นต้น หากพบคนงานมีอาการป่วยให้นำส่งตรวจที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างให้กับผู้ที่กักตัวภายในแคมป์ พร้อมได้กำชับให้สำนักงานเขตเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบแนวโน้ม และควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่อไป.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 67