อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ปิดตลาดห้วยขวาง3วัน หลังพบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจ

สำนักงานเขตดินแดง ปิดตลาดห้วยขวาง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 มิ.ย.64 พร้อมทั้งปิดแผงที่พบเชื้อ 14 วัน ให้ดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.45 น.


เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. น.ส.ศศิชา ทับทิม ผอ.เขตดินแดง เปิดเผยว่า สำนักงานเขตดินแดง ได้รับรายงานผลการตรวจเสมหะค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ค้าและลูกจ้างในตลาดห้วยขวาง จากศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 พบผู้ค้าและลูกจ้างติดเชื้อ 15 คนจากการสุ่มตัวอย่าง 75 คน ประกอบกับตามความเห็นชอบของการเคหะแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารของตลาด จึงขอให้ปิดการดำเนินกิจการดังกล่าวเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 17-19 มิ.ย.64 และให้ดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งปิดแผงที่พบเชื้อ 14 วัน

ทั้งนี้ การปิดตลาดดังกล่าว เป็นไปตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีได้รับรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดใดให้เจ้าหน้าที่ตลาดนั้น ปิดการดำเนินกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้ดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 63