อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ลาดกระบัง ป้องกันแคมป์ติดเชื้อ

กทม.พร้อมสำนักงานเขตลาดกระบังลงพื้นที่กระชับมาตรการควบคุมโรคในแคมป์ก่อสร้าง เตรียมเชิงรุกตรวจแคมป์ทั่วกรุง เน้นที่มีคนงาน 100 คนขึ้นไป พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.


นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัด กทม. พร้อมด้วย นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผอ.เขตลาดกระบัง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างภายในแคมป์ที่พักคนงานใกล้ซอยลาดกระบัง 14/1 เขตลาดกระบัง หลังพบการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างหลายแห่ง เบื้องต้นสำนักงานเขตลาดกระบังดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง (Bubble Protocol) บริเวณแคมป์ที่พักคนงานใกล้ซอยลาดกระบัง 14/1 ซึ่งมีคนงานรวม 285 คน เป็นคนงานไทย 240 คน คนงานต่างด้าว 45 คน แยกเป็นเมียนมา 15 คน และกัมพูชา 30 คน โดยผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และคนงานทั้งหมดได้ตรวจเชิงรุกโควิด-19 แล้ว ไม่พบผู้ติดเชื้อ


             
อย่างไรก็ตาม ได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรวจสอบตามคู่มือและแบบตรวจสอบตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตทำการตรวจซ้ำว่าเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการตรวจสอบหรือไม่ จากนั้นจัดส่งผลการตรวจของสำนักงานเขตไปยังศูนย์ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระดับกลุ่มเขต เพื่อตรวจกำกับอีกลำดับชั้นเพื่อความรัดกุม  

ทั้งนี้ กทม.ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) จะสุ่มตรวจเชิงรุกคนงานก่อสร้างทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวทุกแคมป์ในพื้นที่ กทม.  เน้นเป้าหมายแคมป์ที่มีคนงาน 100 คนขึ้นไป จะสุ่มตรวจ 75 คน แคมป์ที่มีคนงาน 50-99 คน สุ่มตรวจ 50 คน ส่วนแคมป์ ที่มีคนงานน้อยกว่า 50 คน จะตรวจทุกคน หากพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขึ้นไป แคมป์ดังกล่าวจะต้องดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ซึ่งจะมีความเข้มข้นและมีมาตรการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ส่วนแคมป์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่กำหนดให้คงดำเนินมาตรการ Bubble Protocol ซึ่งจะเป็นแยกผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากชุมชน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60