อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

รองปลัดกทม.ตรวจจุดฉีดวัคซีนนอกรพ.เขตบางกะปิ พบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รองปลัด กทม. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานที่บริการฉีดวัคซีนนอก รพ. ตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 ณ ศูนย์อาหารพนักงาน และฟู้ดคอร์ต ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น.เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมสถานที่บริการฉีดวัคซีนนอก รพ. หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ณ บริเวณชั้น 4 MCC HALL และตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 ณ ศูนย์อาหารพนักงาน และฟู้ดคอร์ตเดอะมอลล์ บางกะปิ เขตบางกะปิ โดยมี นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผอ.เขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รพ.นพรัตนราชธานี บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่รองปลัด กทม.
เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอก รพ. ซึ่งเป็นความร่วมมือการให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย-เดอะมอลล์ บางกะปิ-รพ.นพรัตนราชธานี ในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ซึ่งจะฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ลงทะเบียนผ่าน ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย โดยภายหลังการฉีดจะได้รับใบนัดหมาย สำหรับการรับบริการฉีดวัคซีนเข็มต่อไป นอกจากนี้ยังได้ให้บริการฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรด่านหน้าและอาสาสมัครด้วย โดยผู้ที่ฉีดครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน สำหรับในวันนี้มีผู้เข้ารับการฉีดตามการนัดหมาย 2,648 คน ซึ่งหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แห่งนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนเป็นอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการเว้นระยะห่างทางสังคมทุกจุดบริการรองปลัด กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมฟู้ดคอร์ตและศูนย์อาหารพนักงานเดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่งอาจจะเป็นอีกจุดที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเดอะมอลล์ ได้ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่ กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้าทุกร้าน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30