อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

วัน​ที่​ 15 ​ตุลาคม​ 2552​

นาย​ธีระ​ ​วงศ์​สมุทร​ ​รัฐมนตรี​ว่า​การก​ระ​ทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ ​เปิด​เผย​ว่า​ปัจจุบัน​จังหวัด​ที่​มี​สถาน​การณ์​อุทก​ภัย​มี​จำนวน​ทั้ง​สิ้น​ 15 ​จังหวัด​ พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 00.00 น.

​เกาะ​ข่าว​เกษตร​ประจำ​ฉบับ​วัน​พฤหัสบดี​ที่​ 15 ​ตุลาคม​ พ.ศ. 2552  

--@-- ​นาย​ธีระ​ ​วงศ์​สมุทร​ ​รัฐมนตรี​ว่า​การก​ระ​ทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ ​เปิด​เผย​ว่า​ปัจจุบัน​จังหวัด​ที่​มี​สถาน​การณ์​อุทก​ภัย​มี​จำนวน​ทั้ง​สิ้น​ 15 ​จังหวัด​ ​ได้​แก่​ ​จังหวัด​ศรี​สะ​เก​ษ ​อุบล​ราช​ธานี​ ​ชัยภูมิ​ ​นคร​ราช​สีมา​ ​บุรี​รัมย์​ ​กาฬ​สินธุ​์ ​สุ​โข​ทัย ​พิษณุโลก​ ​พิจิตร​ ​ชัย​นาท​ ​สิงห์​บุรี​ ​อ่าง​ทอง​ ​ปทุม​ธานี​ ​พระ​นคร​ศรี​อยุธยา​ ​และ​นนทบุรี​ ​หาก​ไม่​มี​ฝน​ตก​ลง​มา​เพิ่ม​คาด​ว่า​สถาน​การณ์​จะเข้​า​สู่​ภาวะ​ปกติ​ภาย​ใน​ 1 ​สัปดาห์​ ​ส่วน​พื้น​ที่​ประสบ​อุทก​ภัย​จาก​พายุ​ “กิ​สน​า” ​มี​ทั้ง​สิ้น​ 28 ​จังหวัด​ ​โดย​พื้น​ที่​การ​เกษตร​ที่​ได้​รับ​ ​ผลก​ระ​ทบ​แบ่ง​เป็น​ ​ด้าน​พืช​ 26 ​จังหวัด​ ​เกษตรกร​ประสบ​ภัย​ 82,218 ​ราย​ ​พื้น​ที่​คาด​ว่า​จะ​เสีย​หาย​ 928,194 ​ไร่​ ​แบ่ง​เป็น​ ​ข้าว​ 706,473 ​ไร่​ ​พืช​ไร่​ 204,417 ​ไร่​ ​และ​พืช​สวน​ 17,304  ​ไร่​ ​คิด​เป็น​ 22 % ​ของ​พื้น​ที่​เพาะ​ปลูก​ทั้ง​หมด​ 4,124,031 ​ไร่​ ​ด้าน​ประมง​ 14 ​จังหวัด​ ​เกษตรกร​ประสบ​ภัย​ 10,835 ​ราย​ ​พื้น​ที่​คาด​ว่า​จะ​เสีย​หาย​ ​แบ่ง​เป็น​ ​บ่อ​เลี้ยง​สัตว์​น้ำ​ 12,031 ​บ่อ​ ​คิด​เป็น​พื้น​ที่​ 11,442  ​ไร่​ ​กระชัง​เลี้ยง​สัตว์​น้ำ​ 100 ​กระชัง​ ​คิด​เป็น​พื้น​ที่​ 800 ​ตาราง​เมตร​ ​ด้าน​ปศุ​สัตว์​  5 ​จังหวัด​ ​เกษตรกร​ประสบ​ภัย​ 3,493 ​ราย​ ​สัตว์​ได้​รับ​ผลก​ระ​ทบ​ 56,811 ​ตัว​ ​แบ่ง​เป็น​ ​โค​-​กระบือ​ 4,889 ​ตัว​ ​สุกร​-​แพะ​-​แกะ​ 7,144 ​ตัว​ ​และ​สัตว์​ปีก​  44,778 ​ตัว​

--@-- ​นาย​สุ​เทพ​ ​น้อย​ไพโรจน์​  ​ผู้​อำนวย​การ​สำนัก​ชลประทาน​ที่​ 1 ​กรม​ชลประทาน​ ​เปิด​เผย​ถึง​โครงการ​ก่อ​สร้าง​ประตู​ระบาย​น้ำ​ใน​ลำ​น้ำ​ปิง ​จังหวัด​เชียง​ใหม่​ว่า​ ​ขณะ​นี้​เกษตรกร​กลุ่ม​ผู้​ใช้​น้ำ​จาก​ฝาย​ท่าว​ัง​ตาล​ ​ฝาย​หนอง​ผึ้ง​ ​และ​ฝาย​ท่า​ศาลา​ (​ฝาย​พญา​คำ​) ​ได้​ยิน​ยอม​ลง​นาม​ใน​บันทึก​ข้อ​ตก​ลง​ให้​กรม​ชลประทาน​ดำเนิน​การก​่อ​สร้าง​ประตู​ระบาย​น้ำ​ใน​ลำ​น้ำ​ปิง​แล้ว​ ​โดย​ฝาย​ดั้งเดิม​ที่​เป็น​ภูมิ​ปัญญา​ชาว​บ้าน​ทั้ง​ 3 ​ฝาย​ ​จะ​ไม่​มี​การ​รื้อ​ออก​ ​ยัง​ให้​คง​ไว้​และ​จะ​มี​การ​บำรุง​รักษา​ให้​ใช้​ประโยชน์​ได้​ดีด​ัง​เดิม​ต่อ​ไป​ ​จน​กว่า​ผู้​ใช้​น้ำ​จะ​มั่น​ใจ​ใน​ประโยชน์​ของ​ประตู​ระบาย​น้ำ​ที่​ก่อ​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ ​หลัง​จาก​นั้น​ผู้​เกี่ยว​ข้อง​ทุก​ฝ่าย​จะ​ร่วม​ปรึกษา​หารือ​ข้อ​ตก​ลง​ใน​การ​เปลี่ยน​แปลง​ ​เพื่อ​ให้​เกิด​ประโยชน์​สูง​สุด​กับ​ทุก​ฝ่าย​ต่อ​ไป​

--@-- ​สำหรับ​การก​่อ​สร้าง​ประตู​ระบาย​น้ำ​แห่ง​นี้​ ​เมื่อ​แล้ว​เสร็จ​จะ​สามารถ​ส่ง​น้ำ​ให้​กับ​พื้น​ที่​การ​เกษตร​ของ​ทั้ง​สาม​ฝาย​ ​รวม​กว่า​ 37,300 ​ไร่​ ​รวม​ทั้ง​เป็น​แหล่ง​เก็บ​กัก​น้ำ​เพื่อ​ส่ง​ให้​กับ​ฝาย​ต่าง​ ๆ ​ใน​เขต​ท้าย​ ​ตัว​เมือง​จังหวัด​เชียง​ใหม่​และ​จังหวัด​ลำพู​น ​ส่วน​ใน​อนาคต​หาก​ขุด​ลอก​ท้อง​น้ำ​ ​ขยาย​ลำ​น้ำ​ปิง ​และ​ปรับ​สภาพ​ฝาย​หิน​ทิ้ง​ ​ใน​ช่วง​  ​ฤดู​ฝน​ลำ​น้ำ​ปิง​จะ​สามารถ​รอง​รับ​ปริมาณ​น้ำ​ ​ได้​ถึง​ 800-1,200 ​ลูกบาศก์​เมตร​ต่อ​วินาที​ ​พร้อม​ทั้ง​ยัง​สามารถ​ควบ​คุม​บาน​ระบาย​ให้​ชะลอ​น้ำ​ไว้​เพื่อ​ไม่​ให้​มี​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​จังหวัด​ลำพู​น​ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ทาง​ด้าน​ท้าย​น้ำ​ได้​อีก​ด้วย​

--@-- ​ขณะ​นี้​โครงการ​ฯ ​อยู่​ระหว่าง​การ​บังคับ​   ​ใช้​พระ​ราช​กฤษฎีกา​เวน​คืน​เพื่อ​ก่อ​สร้าง​ ณ ​บ้าน​ท่าว​ัง​ตาล​ ​หมู่​ที่​ 1 ​ตำบล​ท่าว​ัง​ตาล​ ​อำเภอ​สารภี​ ​และ​บ้าน​ป่า​แดด​เหนือ​  ​หมู่​ที่​ 3 ​ตำบล​ป่า​แดด​ ​อำเภอ​เมือง​ ​จังหวัด​เชียง​ใหม่​ ​ซึ่ง​ไม่​น่า​จะ​มี​ปัญหา​อะไร​ ​และ​คาด​ว่า​จะ​สามารถ​ดำเนิน​การก​่อ​สร้าง​ให้​แล้ว​เสร็จ​ได้​ภาย​ใน​ปี​  พ.ศ. 2555 ​อย่าง​แน่น​อน

kasetnews@dailynews.co.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0