อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มอนเตเนโกร (Montenegro)

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 08.38 น.

มอนเตเนโกร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐภายใต้ สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ประกอบด้วย โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร

ภายหลังการอสัญกรรมของ นายพลติโต ผู้นำยูโกสลาเวีย ทำให้สาธารณรัฐเหล่านี้แยกตัวเป็นอิสระ ในที่สุดเหลือเพียง เซอร์เบียและมอนเตเนโกร เป็น 2 รัฐสุดท้าย กระทั่งปี ค.ศ. 2002 ได้มีการลงนามใน ข้อตกลงเบลเกรด เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นสหภาพของทั้ง 2 สาธารณรัฐและได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น เซอร์เบียและมอนเตเนโกร ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ปีค.ศ. 2006 มีการลงประชามติให้ มอนเตเนโกร แยกตัวเป็นอิสระจาก เซอร์เบีย ในที่สุดมอนเตเนโกรจึงได้ประกาศแยกตัวออกจากเซอร์เบียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ปีค.ศ. 2006

ทรัพยากรสำคัญของมอนเตเนโกร คือ บอกไซต์ อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม สินค้าเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยว เครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง แร่เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ตลาดส่งออกที่สำคัญ อิตาลี กรีซ สโลวีเนีย ฮังการี สหรัฐอเมริกา ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2555 มูลค่าการค้าไทย-มอนเตเนโกร มีจำนวน 7.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 6.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 0.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผ้าผืน น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ขณะเดียวกันนำเข้าเหล็ก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ในปี 2554 มี นักท่องเที่ยวมอนเตเนโกร เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งสิ้น 211 คน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0