อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

พระเทพฯเสด็จสงกรานต์สถานทูตลาว

ทรงร่วมรำกับเหล่านักแสดงและคณะผู้แทนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้น ศุกร์ที่ 13 เมษายน 2555 เวลา 02.00 น.

เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 13 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในพิธีบายศรีและงานราตรี “สบายดีปีใหม่ พ.ศ.2555”  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ด้วยฉลองพระองค์ชุดประจำชาติลาว ผ้าไหมสีน้ำตาลส้ม โดยมีนายทองลุน ศรีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศลาว และภริยา นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
 

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารสถานทูต ทรงสรงน้ำพระพุทธรูป และจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมงคลคาถา จากนั้นทรงร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีนายบุญเติม สีบุญเรือง ผู้ประกอบพิธี เมื่อแล้วเสร็จ เสด็จฯ ยังห้องเสวย นายหลี กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน และนายทองลุน  กราบบังคมทูลถวายพระพร จากนั้นทรงร่วมรำ-เซิ้งในงาน

ต่อมาทรงเสวยพระกระยาหารค่ำ และทอดพระเนตรการแสดงจากนักแสดงกองศิลปากร กองทัพประชาชนลาวในชุดรำอวยพรปีใหม่ลาว เซิ้งเสียงแคน รำตังหวาย รำวงสาละวัน รำบัดสะหลบ และร้องเพลงถวาย 2 เพลง คือ เพลงส่งพรปีใหม่ และเพลงไทย “บัวขาว” และการแสดงกายสินแอนอ่อนคู่ รวมทั้งมีการเดินแบบในชุดชนเผ่าและชุดผ้าไหม ในการนี้พระองค์ทรงร่วมรำกับเหล่านักแสดงและคณะผู้แทนลาวด้วย เมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระราชทานกระเช้าดอกไม้แก่ผู้แทนศิลปินนักแสดง ก่อนเสด็จกลับ
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศภายในงานฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 62 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้านพี่เมืองน้องให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น