อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ระดมวิจัยผลกระทบน้ำมันดิบรั่ว

สภาวิจัย จัดงบเร่งด่วน ให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระดมนักวิชาการ เก็บตัวอย่าง ศึกษาผลกระทบระบบนิเวศจากน้ำมันรั่วไหล ที่จ.ระยอง เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 01.44 น.

เมือวันที่ 1 สค.56 ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนให้กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย2 ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมจากกรณีน้ำมันดิบรั่วลงทะเลที่ จ.ระยอง โดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่าแม้หลายฝ่ายจะพยายามควบคุมสถานการณ์และเร่งขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหล แต่ก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจน รวมทั้งการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน (ออยล์สปิลล์ ดิสเปอร์แซนต์) ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่า จะเกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในทะเลลและระบบนิเวศ หรือสารตกค้างหรือไม่ การไม่มีข้อมูลดังกล่าว ทำให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เช่น เรือประมงจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ยาก เพราะไม่ทราบถึงมูลค่าความเสียหาย การศึกษาจะทำให้ทราบผลระยะยาวด้วยว่า จะเกิดผลต่อสัตว์น้ำหน้าดิน ใต้ทะเลไปอีกนานเท่าใดและกระเทือนถึงรายได้ของชาวบ้านอีกนานเท่าใด  ทั้งนี้ มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นทีเก็บตัวอย่างดิน บริเวณอ่าวพร้าวแล้ว และทางสถาบันฯ ยังเปิดกว้างให้นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่นทีสนใจ ติดต่อประสานงานขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยผลกระทบเพิ่มเติมได้ โดยติดต่อได้ที่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 221 หรือ 511  อีเมล์ kulab@tei.or.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0