อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

“ปธ.รัฐสภา”แปรญัตติงบเพิ่ม 622 ล้าน

“ปธ.รัฐสภา”แปรญัตติงบประมาณปี 57 เพิ่มจำนวน 622 ล้านบาท ใช้สนับสนุนภารกิจ กมธ.สามัญประจำสภาฯ ทั้ง 35 คณะ เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 04.29 น.

 

วันนี้ (29 มิ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้ลงนามเห็นชอบคำขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 622 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)กิจการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียดคือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35 คณะๆ ละ 1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศของกรรมาธิการฯจำนวน35คณะๆละ1 ล้านบาท รวมเป็น 35 ล้านบาท เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ในส่วนของเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลต้องจัดสรร จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารจัดการบรรจุวัตถุประสงค์ และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35 คัน ในราคาคันละ 1.5 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 52 ล้านบาท


นอกจากนี้ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนภารกิจและการทำงานของกรรมาธิการนั้น หากที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557ให้ความเห็นชอบจะทำให้กมธ.สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 35 คณะได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการสูงขึ้นเมื่อเทียบปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับค่าใช้จ่ายในการการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของกรรมาธิการฯได้รับคณะละ1.5ล้านบาท หรือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดูงานต่างประเทศ ที่คณะกรรมาธิการฯ ได้รับงบจำนวน 5 ล้านบาท หรือรวมทั้งสิ้น 175 ล้านบาท.
 

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0