อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

“นิติราษฎร์”ลุยแก้ม.112 เตรียมส่งหนังสือแย้ง “ขุนค้อน”

“นิติราษฎร์”ลุยแก้ม.112 เตรียมส่งหนังสือโต้แย้ง “ขุนค้อน” ให้ทบทวนรับร่างฯ เข้าสภาฯ จันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 08.01 น.

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ https://www.enlightened-jurists.com/blog ของคณะนิติราษฎร์ ออกประกาศ ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่41 (วรเจตน์ ภาคีรัตน์) ภารกิจคณะนิติราษฎร์ใน พ.ศ. 2556 ตอนหนึ่งว่า ในการรณรงค์และรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งในเดือน ต.ค.55นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาได้ปฏิเสธไม่บรรจุร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เข้าสู่วาระการประชุม โดยอ้างไม่เป็นร่าง พ.ร.บ.ที่กำหนดในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยและหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่กรณีเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112ซึ่งกำหนดโทษในทางอาญานั้น เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในร่างกายและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลซึ่งเป็นเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ  จึงเป็นการปฏิเสธที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล ซึ่งในเดือน ม.ค.นี้  คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก.112 )จะได้โต้แย้งคำสั่งของประธานรัฐสภาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีการทบทวนคำสั่งดังกล่าว หลังจากนั้นจะดำเนินการตามช่องทางในทางกฎหมายต่อไปจนสุดหนทาง.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0