อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ปลุกชาวหนองบัวลำภูสู้วิกฤติสาธารณภัย ส่งใจสู่ชายแดนใต้

ประชาสัมพันธ์จ.ดหนองบัวลำภู จัดเวทีเสวนาปลุกกระแสชาวหนองบัวลำภูสู้วิกฤติสาธารณภัย พร้อมส่งกำลังใจสู่ชายแดนใต้ หวังเพื่ือผู้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและการเสวนาคงจะได้นำความรู้ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น เสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 01.17 น.

        วันนี้(26 เม.ย.56) ที่ห้องประชุมภูฟ้ารีสอรท์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวทีเสวนาชาวจังหวัดหนองบัวลำภู รวมพลังสู้วิกฤติสาธารณภัย ร่วมส่งกำลังใจสู่ชายแดนภายใต้ ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน ของจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วม 100 คน โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา และมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา

       น.ส. นางสาวจุฑามาศ  ดีเจริญ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากโครงการ”ชาวหนองบัวลำภู สู้วิกฤติสาธารณภัย ส่งใจสู่ชายแดนใต้” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ และโครงการเวทีเสวนาร้อยรวมใจเพื่อให้สันติสุข ประจำปี 2556 จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันเกิดจากสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ ลดปัญหาความเดือดร้อนและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ

         ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  กล่าวอีกว่าภายหลังจากการที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและการเสวนาคงจะได้นำความรู้ความเข้าใจในสาธารณภัยเกิดขึ้นในช่วงนี้ พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฟัง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาที่เกิดวิกฤติในขณะนี้ ไปเผยแพร่ข่าวสารในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนที่บริโภคข่าวสารได้มีการเตรียมความพร้อม และร่วมส่งกำลังใจไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยังความสันติสุขให้เกิดขึ้นต่อไป 

 

 

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0