อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

แสตมป์“สมเด็จครู” นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

อัญเชิญพระรูปมาจัดพิมพ์แสตมป์ มีภาพพื้นหลังเป็นภาพร่างอุโบสถวัดราชาธิวาส และภาพวาดในพระที่นั่งบรมพิมาน จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 04.54 น.

ไปรษณีย์ไทยร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกพระกรุณาธิคุณในวาระครบรอบ 150 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อหน่วยงานราชการและวงการศิลปะของไทย ทรงเป็นอัจฉริยะศิลปินแห่งสยามประเทศ ทรงรอบรู้และมีพระปรีชาสามารถในทางศิลปกรรมทุกแขนง ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ตลอดจนโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วรรณคดี อักษรศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์

ในโอกาสนี้ได้อัญเชิญพระรูปมาจัดพิมพ์แสตมป์โดยมีพื้นหลังเป็นภาพร่างอุโบสถวัดราชาธิวาส และภาพวาดในพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของพระองค์ ออกจำหน่ายวันที่ 11 พ.ย.56  ราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 10 บาท ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0 2831 3856,  0 2831 3853 และ 0 2831 3876 หรือ Line: stampinloveคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0