อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ตามหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับที่อ้างถึง ได้ลงตีพิมพ์จดหมายของผู้ใช้นาม “สุภา บางขุนศรี” แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสารประจำทาง สาย 68 อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00.00 น.

ขสมก.ชี้แจงไม่สามารถปรับเส้นทางเดินรถได้

ที่ ขสมก. 2378/2556 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10320

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

อ้างถึง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2556 หน้า 8 คอลัมน์ “จดหมายถึงเดลินิวส์”

ตามหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับที่อ้างถึง ได้ลงตีพิมพ์จดหมายของผู้ใช้นาม “สุภา บางขุนศรี” แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสารประจำทาง สาย 68 จากพระราม 2 เข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ เลี้ยวขาเข้าพรานนก เพราะจะทำให้ประชาชนที่ใช้บริการในเส้นทางเดิมได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับไปวิ่งทับเส้นทางกับรถซึ่งมีวิ่งบริการอยู่แล้วจำนวนหลายสาย ความละเอียดทราบแล้วนั้น

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า องค์การเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ และตระหนักดีว่ามีหน้าที่ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ปัจจุบันองค์การได้จัดเดินรถสาย 68 วิ่งบริการ 2 เส้นทางคือ เส้นทางแสมดำ-บางลำพู และเส้นทางเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-บีอาร์ที ราชพฤกษ์ และปัจจุบันก็ยังวิ่งบริการตามเส้นทางเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถประจำทาง องค์การไม่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถตามที่มีผู้เคยร้องขอมาได้ เนื่องจากจะมีความผิดฐานจัดเดินรถผิดเส้นทางเงื่อนไขในใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณานำลงเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายโอภาส เพชรมุณี

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

..............................................................................

เสียงจาก ขรก.บำนาญชั้นผู้น้อย

สวัสดีครับ คุณเอก วิภาวดี ที่เคารพ

พวกกระผมเคยทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังรัฐบาล แต่ไม่เคยให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญเลย เป็นรัฐบาลมาแล้ว 2 ปีกว่ารัฐบาลไม่เหลียวแล ไม่เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา เช่น

1. รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่านให้ค่าครองชีพ 4% ของเงินเดือน ได้กันทั่วหน้าทำให้คลายความเดือดร้อนได้

ระดับหนึ่ง

2. รัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่านให้กรมบัญชีกลางดำเนินการหาแหล่งเงินกู้ที่ธนาคารให้ข้าราชการบำนาญเอาเงินบำนาญตกทอดที่เหลือนำหลักฐานไปค้ำประกันเงินกู้ได้ ทำให้ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศกู้ได้ดอกเบี้ยพอสมควร บรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่งเช่นกัน

3. พวกกระผมไม่เกี่ยวข้องการเมือง หรือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแต่อย่างใดเป็นความจริงขรก.บำนาญชั้นผู้น้อย

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของข้าราชการบำนาญชั้นผู้น้อยเป็นปัญหาของทุกรัฐบาล ถ้าวิธีการช่วยเหลือช้าก็จะมีการร้องเรียนกันมาก ขอส่งผ่านจดหมายฉบับนี้ไปถึงรัฐบาลของนายกฯ ปู ได้รับทราบและพิจารณา

..............................................................................

ร้องมาอีกเสียงดนตรีดังจากร้านอาหาร

เรียน คุณเอก วิภาวดี

อ่านเดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา พบคอลัมน์ขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยอีกคนจากจดหมายของคุณสิทธิ ขอยืนยันความคิดเห็นของคุณสิทธิว่าเป็นความจริงทุกประการ ความเดือดร้อนของประชาชนจากเสียงดังของดนตรีของสถานประกอบการร้านอาหารและขายสุรา ดิฉันอยู่ที่แถวฉลองกรุงใกล้กับซอยฉลองกรุง 13 มีร้านอาหารแห่งหนึ่งมีวงดนตรีเล่นจะเริ่มส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านใกล้เคียงประมาณ 4 ทุ่มของทุกวัน ดังพอทน จะหนักก็ค่ำวันที่เป็นวันหยุดงานศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ดังมาก คอนเสิร์ตสดส่งเสียงเฮ้ว ๆ ปลุกชาวบ้านที่กำลังจะหลับนอน ชาวบ้านบริเวณนี้เคยอยู่อย่างสงบมา 30 กว่าปี พอเริ่มต้นปี 56 ต้องมาเจอกับสภาพนี้ ใหม่ ๆ ชาวบ้านไปร้องเรียนทางสำนักงานเขตลาดกระบังมาดูแลอยู่พักหนึ่งเงียบไป 2 เดือน ก็กลับมาเป็นสภาพดังเดิม โทรฯไปแจ้ง สน.ฉลองกรุงใหม่ ๆ ก็มาปรามกันสักระยะหนึ่ง ก็เป็นเหมือนเดิม เวลาจะนอนก็นอนไม่ได้ ต้องรอจนกว่าเขาจะเลิกรากันไปประมาณตี 2 ครึ่งถึงตี 3 ปัญหานี้แก้ไม่ได้ทั้งทางเขตและโรงพัก ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานก็เหมือนเดิม ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงให้ทำผิดกฎหมายได้ ละเมิดสิทธิของชาวบ้าน โรงพักไม่ได้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ให้ประชาชนเลย

เขียนมาเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับชาวบ้านหน่อย ฝากปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังทำงานหน่อย

ขอแสดงความนับถือ

ดวงตา

ปัญหาเสียงดนตรีดังจากร้านอาหารรบกวนชาวบ้านในยามวิกาลจะมีการร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐแก้ปัญหาแบบฟิตเข้มกฎหมายในระยะแรก ๆ แต่นาน ๆ ไปก็หย่อนยาน ความดังของเสียงดนตรีก็กลับมาสร้างความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านเหมือนเดิม อยากให้ชาวบ้านในทุกที่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวโทรฯไปสอบถามสายด่วน 1676 ของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าสามารถร้องเรียนได้หรือไม่ เพราะปัญหานี้เป็นการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0