อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

คาดหลังเปิดเออีซี ในปี 2558 ราคาที่ดินเชียงใหม่ปรับขึ้นอีก 20%

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคาเติบโตสูงสุด 49% รองลงมาได้แก่ อำเภอสารภีเติบโต 15.26% และโซนสันทรายเติบโต 14.02% เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 00.00 น.

จากการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ รอบบัญชีปี 2555 - 2558 พบว่าราคาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมเติบโตเฉลี่ย 12% จากราคาประเมินปี 2551-2554

โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคาเติบโตสูงสุด 49% รองลงมาได้แก่ อำเภอสารภีเติบโต 15.26% และโซนสันทรายเติบโต 14.02%

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า “จากการวิจัย ราคาที่ดินเติบโตในเชียงใหม่ ของบริษัท พลัส พร็อพ

เพอร์ตี้พบว่าราคาประกาศขายจริงใกล้เคียงกับราคาประเมินและจากการสำรวจราคาเสนอขายที่ดิน ในพื้นที่เชียงใหม่ใน 7 โซนหลัก พบว่าราคาเสนอขายปัจจุบันใกล้เคียงกับราคาประเมินล่าสุดของกรมธนารักษ์”

โดยพื้นที่โซนเมืองเชียงใหม่ ส่วนมากเสนอขายในช่วง 39,377-75,000 บาทต่อตารางวา หากเป็นพื้นที่เขตเมืองชั้นในจะเสนอขายในราคาสูงถึงตารางวาละ 200,000 บาท ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ 40,000-250,000 บาทต่อตารางวา

โซนสันทราย ส่วนมากเสนอขายที่ราคา 13,707-48,000 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 12,000-20,000 บาทต่อตารางวา โซนสันกำแพง เสนอขายที่ 18,234-49,000 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 15,000-39,500 บาทต่อตารางวา

โซนดอยสะเก็ด เสนอขายที่ 3,964-18,546 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 7,000-31,500 บาทต่อตารางวา โซนแม่ริม เสนอขายที่ 8,663-33,333 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ที่ 10,000-51,500 บาทต่อตารางวา

โซนหางดงเสนอขาย 8,663-33,333 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาทต่อตารางวา และโซนสารภี เสนอขาย 8,942-15,000 บาทต่อตารางวา ราคาประเมินอยู่ในช่วง 10,000-25,500 บาทต่อตารางวา

“มีกลุ่มทุนต่าง ๆ ได้ประกาศลงทุนสร้างศูนย์การค้า ชอปปิงเซ็นเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ และคอมมูนิตี้มอลล์ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าเงินลงทุนรวมกันราว 15,000 ล้านบาท รวมถึงภาคเอกชนจากการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งทางอากาศและทางราง ส่งผลให้มีการลงทุนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ว่าราคาที่ดินเชียงใหม่จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอีกไม่น้อยกว่า 20% ในอนาคต ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558” นายอนุกูล กล่าวสรุป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0