อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ด่วน..คะแนนผู้สมัคร สว.กรุงเทพฯคุณหญิงจารุวรรณนำโด่ง

รายงานผลคะแนนผู้สมัคร สว.กรุงเทพฯอย่างไม่เป็นทางการ "คุณหญิงจารุวรรณ" ขึ้นนำ "สุพิศาล"เป็นรอง อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 05.58 น.

เวลา 16.10 น. วันที่ 30 มี.ค. รายงานคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ในกรุงเทพมหานคร นับไปได้ 1,099 หน่วย 6,677 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 16 %ปรากฎว่า คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ได้ 57,370 คะแนน ส่วน พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ได้ 27,600 คะแนน เวลา 16.00 น.

ต่อมาเวลา 16.35 น. นับไปได้ 1,928 หน่วย หรือ 28.88 เปอร์เซ็นต์ คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ได้ 131,749 คะแนน ส่วน พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ได้ 62,530 คะแนน

เวลา 17.00 น.นับไปได้ 3,836 หน่วย หรือ 57.45 เปอร์เซ็นต์ คุณหญิง จารุวรรณ ได้ 295,810 คะแนน ส่วน พล.ต.ต.สุพิศาล ได้ 140,941 คะแนน

เวลา 17.30 น.นับไปได้ 5,753 หน่วย หรือ 86.16 เปอร์เซ็นต์ คุณหญิง จารุวรรณ ได้ 453,130 คะแนน ส่วน พล.ต.ต.สุพิศาล ได้ 219,932 คะแนนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น