อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เปิด​ใจ​ '​พยุง​ศักดิ์​ ​ชาติ​สุทธิ​ผล​'​

หลัง​จาก​ภาค​อุตสาหกรรม​ไทย​ได้​ฟื้น​ตัว​อย่าง​รวด​เร็ว​จาก​ปัญหา​วิกฤติ​เศรษฐกิจ​โลก​ ​จน​เป็น​ที่​จับ​ตา​จาก​นัก​ลง​ทุน​ต่าง​ชาติ​และ​สถาบัน​จัด​อันดับ​ความ​น่า​เชื่อ​ถือ​การ​ลง​ ​ทุน​ใน​ไทย​อย่าง​ใกล้​ชิด​ จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา 00.00 น.

​นำ​อุตสาหกรรม​ฝ่า​วิกฤติ​

​หลัง​จาก​ภาค​อุตสาหกรรม​ไทย​ได้​ฟื้น​ตัว​อย่าง​รวด​เร็ว​จาก​ปัญหา​วิกฤติ​เศรษฐกิจ​โลก​ ​จน​เป็น​ที่​จับ​ตา​จาก​นัก​ลง​ทุน​ต่าง​ชาติ​และ​สถาบัน​จัด​อันดับ​ความ​น่า​เชื่อ​ถือ​การ​ลง​ทุน​ใน​ไทย​อย่าง​ใกล้​ชิด​ ​เพราะ​ช่วง​ต้น​ปี​หลาย​ดัชนี​ที่​เกี่ยว​กับ​เศรษฐกิจ​หลาย​ตัว​พุ่ง​สูง​สุด​ใน​ประวัติศาสตร์​ชาติ​ไทย​
    
​ดู​เหมือน​ทุก​อย่าง​จะ​ดูด​ี​และ​สร้าง​ความ​หวัง​สำหรับ​คน​ใน​ชาติ​ที่​จะ​กอบ​โกย​ราย​ได้​จาก​การ​ประกอบ​อาชีพ​
    
​แต่​ทุก​อย่าง​กลับ​เริ่ม​เกิด​เหตุ​การณ์​ตาลปัตร​จาก​น้ำ​มือ​คน​ไทย​ด้วย​กัน​ที่​เกิด​ความ​ขัด​แย้ง​ทาง​การ​เมือง​จาก​คน​ไม่​กี่​คน​จน​ลุก​ลาม​ไป​ทั่ว​ประเทศ​ของ​คน​สอง​กลุ่ม​ ​ได้​ส่ง​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​ทุก​ภาค​ส่วน​ให้​หยุด​ชะงัก​ ​และ​ชะลอ​ตัว​เกือบ​หมด​ ​จน​ยาก​ที่​จะ​แก้​ไข​เยียวยา​ได้​
    
​ทีม​ข่าว​เศรษฐกิจ​ “​เด​ลิ​นิ​วส์” ​มี​โอกาส​ ​ได้​สัมภาษณ์​พิเศษ​ ​ประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย​ (​สอ​ท.) ​คน​ใหม่​ “​พยุง​ศักดิ์​ ​ชาติ​สุทธิ​ผล​” ​ซึ่ง​เป็น​องค์​กร​ภาค​เอกชน​หนึ่ง​ที่​มี​บท​บาท​สำคัญ​ต่อ​การ​ขับ​เคลื่อน​ภาค​ธุรกิจ​ไทย​ร่วม​กับ​รัฐบาล​ให้​ประคอง​กิจ​การ​  ​พ้น​วิกฤติ​ประเทศไทย​ ​และ​การ​พัฒนา​อุ​ต​สา​ห ​กรรม​ไทย​ใน​อนาคต​
    
​ถาม​ : ​แนว​ทาง​บริหาร​งาน​ของ​    ​สอ​ท.
    
​ตอบ​ : ​เริ่ม​แรก​ผม​ต้อง​หา​คน​เก่ง​ที่​มี​ศักยภาพ​เข้า​มาท​ำ​งาน​ให้​เหมาะ​สม​กับ​หน้าที่​เพื่อ​ทำงาน​เชิง​รุก​มาก​ขึ้น​ ​ล่า​สุด​มี​การ​แต่ง​ตั้ง​คณะ​กรรมการ​บริหาร​ ​สอ​ท. 60 ​คน​ ​มา​ช่วย​ใน​การ​พัฒนา​ให้​ภาค​อุตสาหกรรม​มี​ประ​สิทธิ​ ​ภาพ​ ​โดย​เฉพาะ​เอ​ส​เอ​็​มอ​ี​ที่​มี​สาย​ป่าน​สั้น​และ​อ่อน​ไหว​มาก​ต่อ​วิกฤติ​ต่าง​ ๆ
    
​ขณะ​เดียว​กัน​จะ​ประสาน​งาน​กับ​หน่วย​งาน​ภาค​รัฐ​อย่าง​ ​กระทรวง​แรง​งาน​ ​กระทรวง​อุตสาหกรรม​ ​กระทรวง​มหาดไทย​ ​และ​กระทรวง​การ​คลัง​ ​เป็นต้น​ ​ให้​มาก​ขึ้น​ ​เพื่อ​ร่วม​กัน​พัฒนา​ภาค​อุตสาหกรรม​แบบ​ครบ​วง​จร​
    
​โดย​การ​ประสาน​งาน​จะ​เน้น​การ​ผลัก​ดัน​นโยบาย​ใน​การ​ส่ง​เสริม​ภาค​อุตสาหกรรม​เริ่ม​จาก​การ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​แรง​งาน​ ​การ​แก้​ไข​การ​ขาด​แคลน​แรง​งาน​ใน​บาง​อุ​ต​สา​ห ​กรรม​ ​การ​พัฒนา​สิน​ค้า​ใหม่​ ๆ ​การ​หา​พื้น​ที่​ลง​ทุน​ ​และ​เงิน​ทุน​ ​เป็นต้น​
    
​ถาม​ : ​นโยบาย​การ​ทำงาน​
    
​ตอบ​ : ​ผม​ได้​เน้น​การ​พัฒนา​ศักยภาพ​อุตสาหกรรม​ 5 ​ข้อ​ ​ประกอบ​ด้วย​ 1. ​ส่ง​เสริม​ภาค​การ​ผลิต​ให้​มี​การ​เชื่อม​โยง​ระหว่าง​ภาค​เกษตร​ ​อุตสาหกรรม​ ​การ​บริการ​ ​และ​การ​ศึกษา​ ​เพื่อน​ำ​ไป​สู่​การ​สร้าง​มูล​ค่า​เพิ่ม​และ​การ​รวม​กลุ่ม​กัน​เป็น​คล​ัส​เต​อร​์
    
2. ​เสริม​สร้าง​ศักยภาพ​ให้​แต่​ละกล​ุ่​มอ​ุต​สา​หก​ร​รม​ให้​พร้อม​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​ ​และ​สามารถ​แข่ง​ขัน​ได้​ใน​ระดับ​สากล​ต่อ​ไป​ 3.​รณ​รงค์​และ​ส่ง​เสริม​ให้​ภาค​อุตสาหกรรม​   ​ดำเนิน​ธุรกิจ​อยู่​ร่วม​กับ​ชุม​ชน​อย่าง​ยั่งยืน​
    
4. ​เป็น​ตัว​แทน​ภาค​เอกชน​ใน​การ​สะท้อน​ปัญหา​ ​รวม​ถึง​มี​ข้อ​เสนอ​แนะ​เพื่อ​การ​พัฒนา​อุตสาหกรรม​อย่าง​เป็น​อิสระ​ ​และ​ 5. ​เสริม​สร้าง​ให้​เกิด​ความ​สามัคคี​และ​การ​ร่วม​มือ​ ​ทั้ง​ใน​ระดับ​สมาชิก​ ​สอ​ท. ​เพื่อ​พัฒนา​องค์​กร​ให้​เข้ม​แข็ง​มาก​ขึ้น​
    
​ถาม​ : ​แนว​ทาง​แก้​ไข​ปัญหา​ความ​แตก​แยก​หลัง​การ​ชิง​ตำแหน่ง​ประธาน​ ​สอ​ท.
    
​ตอบ​ : ​ยอม​รับ​ว่า​ใน​ช่วง​ที่​ผ่าน​มาก​าร​แข่ง​ขัน​ชิง​ประธาน​ ​สอ​ท. ​หลาย​ครั้ง​มี​การ​แข่ง​ขันที​่​รุน​แรง​ ​แต่​ส่วน​ใหญ่​ก็​กลับ​เข้า​มาร​่ว​มก​ั​นท​ำ​งาน​เหมือน​เดิม​ ​ซึ่ง​ใน​ส่วน​ของ​การ​แข่ง​ขัน​ครั้ง​ล่า​สุด​แม้​หลาย​ฝ่าย​มอง​ว่า​มี​ความ​รุน​แรง​แต่​ใน​อนาคต​หาก​มี​โอกาส​ที่​เหมาะ​สม​ตน​ก็​จะ​เชิญ​คู่​แข่ง​ใน​การ​ชิง​ตำแหน่ง​ประธาน​ ​อย่าง​   “​นาย​สุ​รพ​ร ​สิ​มะ​กุล​ธร​” ​และ​ “​นาย​อดิ​ศักดิ์​ ​โรหิต​ะ​ศุน​” ​เข้า​มาท​ำ​งาน​ใน​กลุ่ม​อุตสาหกรรม​ต่าง​ ๆ ​ที่​แต่​ละ​คน​ถนัด​ด้วย​
    
​ขณะ​เดียว​กัน​ใน​อนาคต​จะ​หารือ​กับ​สมาชิก​ ​สอ​ท. ​เพื่อ​หา​แนว​ทาง​แก้​ไข​ พ.ร.บ. ​สอ​ท. ​ที่​เกี่ยว​กับ​การ​เลือก​ตั้ง​โดย​เฉพาะ​ใน​ส่วน​ของ​การ​คัด​เลือก​กรรมการ​ที่​จะ​มา​เลือก​ตั้ง​ประธาน​ ​สอ​ท. ​เพื่อ​ลด​ปัญหา​ความ​ขัด​แย้ง​กัน​ใน​การ​แข่ง​ขัน​หา​เสียง​กลุ่ม​ที่​สนับสนุน​ตน​เอง​มา​เป็น​กรรมการ​เลือก​ตั้ง​
    
​นอก​จาก​นี้​ ​สอ​ท. ​ไม่​อยาก​ให้​กลุ่ม​การ​เมือง​เข้า​มาย​ุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​ทำงาน​ของ​องค์​กรม​า​กน​ัก ​โดย​เฉพาะ​การ​เข้า​มา​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​สนับสนุน​ผู้​ที่​จะ​มา​ชิง​ตำแหน่ง​ประธาน​ ​สอ​ท. ​คน​ต่อ​ไป​ ​เพราะ​จะ​ยิ่ง​ทำ​ให้​เกิด​การ​แข่ง​ขันที​่​รุน​แรง​ ​ที่​สำคัญ​หาก​พรรค​การ​เมือง​เข้า​มาย​ุ่ง​เกี่ยว​จะ​ส่ง​ผล​ต่อ​ความ​น่า​เชื่อ​ถือ​ของ​ ​สอ​ท. ​กรณี​ที่​จะ​เสนอ​นโยบาย​ด้าน​เศรษฐกิจ​ต่อ​รัฐบาล​แต่​ละ​ชุด​
    
​ที่​สำคัญ​ ​สอ​ท. ​มีน​โย​บาย​ชัดเจน​คือ​สามารถ​ทำงาน​กับ​รัฐบาล​ได้​ทุก​รัฐบาล​ไม่​ว่า​จะ​มี​พรรค​การ​เมือง​ใด​มา​เป็น​แกน​นำ​ใน​การ​จัด​ตั้ง​รัฐบาล​ ​เพราะ​เป้า​หมาย​ของ​ ​สอ​ท. ​ต้องการ​ที่​จะ​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ใน​การ​ขับ​เคลื่อน​เศรษฐกิจ​ของ​ประเทศ​
    
​ถาม​ : ​แนว​ทาง​การ​พัฒนา​อุ​ต​สา​ห ​กรรม​ภาพ​รวม​
    
​ตอบ​ : ​คง​ต้อง​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​ผู้​ประกอบ​การ​เอ​ส​เอ​็​มอ​ี​ใน​ต่าง​จังหวัด​ ​โดย​มี​แผน​จะ​ลง​พื้น​ที่​ไป​พบ​ปะ​กับ​เอ​ส​เอ​็​มอ​ี​ใน​ต่าง​จังหวัด​เดือน​ละ​ 1 ​ครั้ง​ ​ซึ่ง​วาระ​แรก​ 2 ​ปี​ ​ก็​ประมาณ​ 24 ​ครั้ง​ ​แต่​ละคร​ั้​งอ​าจ​จะ​คุย​กับ​ผู้​ประกอบ​การ​ใน​จังหวัด​ใกล้​เคียง​ 3-4 ​จังหวัด​
    
​หาก​แก้​ปัญหา​ความ​เดือด​ร้อน​และ​พัฒนา​เอ​ส​เอ​็​มอ​ี​ต่าง​จังหวัด​ได้​มาก​เชื่อ​ว่า​ภาค​อุตสาหกรรม​ไทย​จะ​ฟื้น​ฟู​อย่าง​รวด​เร็ว​ ​มี​การ​จ้าง​งาน​ใน​ท้อง​ถิ่น​กัน​มาก​
    
​ถาม​ : ​มาตรการ​เพิ่ม​ขีด​ความ​สามารถ​การ​แข่ง​ขัน​
    
​ตอบ​ : ​ปัญหา​เรื่อง​ต้น​ทุน​การ​ผลิต​เพราะ​ทั้ง​อุตสาหกรรม​ราย​เล็ก​ ​ราย​กลาง​ ​และ​ ​ราย​ใหญ่​ ​ต่าง​มี​ปัญหา​กัน​หมด​ ​ดัง​นั้น​จำ​เป็น​ต้อง​ผลัก​ดัน​ให้​มี​การ​ปรับ​ปรุง​โครงการ​ภาษี​และ​สิทธิ​ประโยชน์​ที่​เอื้อ​ต่อ​ความ​สามารถ​การ​แข่ง​ขัน​ไทย​ที่​ปัจจุบัน​ยอม​รับ​ว่า​ภาษี​บาง​ประเภท​ยัง​สูง​เมื่อ​เทียบ​กับ​เพื่อน​บ้าน​เรา​
    
​พร้อม​ทั้ง​สนับสนุน​ภาค​รัฐ​ทบ​ทวน​และ​พัฒนา​กฎหมาย​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ให้​ทัน​สมัย​สอด​คล้อง​กับ​ความ​เป็น​จริง​ใน​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ​ใน​ปัจจุบัน​และ​ต้อง​ประชา​สัมพันธ์​ข้อมูล​ทาง​ด้าน​กฎหมาย​และ​ภาษี​ที่​เปลี่ยน​แปลง​ให้​ภาค​อุตสาหกรรม​รับ​ทราบ​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​
    
​ถาม​ : ​กังวล​สถาน​การณ์​ปัญหา​การ​เมือง​หรือ​ไม่​
    
​ตอบ​ : ​เป็น​คำ​ถาม​ที่​ทุก​คน​ฟัง​แล้ว​ไม่​มี​ใคร​สบาย​ใจ​เลย​ซึ่ง​ตอน​นี้​ยอม​รับ​ว่า​ 2 ​ทาง​เลือก​ที่​อีก​ฝ่าย​ต้องการ​ให้​ยุบ​สภา​ทัน​ที​และ​อีก​ฝ่าย​ต้องการ​ให้​บริหาร​งาน​ต่อ​แต่​ทำ​อะไร​ได้​ไม่​มาก​ ​ทำ​ให้​ธุรกิจ​ได้​รับ​ผลก​ระ​ทบ​ทั้ง​ขึ้น​ทั้ง​ล่อง​
    
​โดย​หาก​มี​การ​ยุบ​สภา​ทุก​อย่าง​ก็​ชะลอ​โดย​เฉพาะ​งบ​ประมาณ​ซึ่ง​เป็น​กล​ไก​สำคัญ​ใน​การ​ขับ​เคลื่อน​เศรษฐกิจ​รวม​ถึง​นโยบาย​การ​ส่ง​เสริม​ต่าง​ ๆ ​ก็​ไม่​ต่อ​เนื่อง​ ​อย่าง​น้อย​ก็​ใช้​เวลา​ 3-4 ​เดือน​กว่า​ทุก​อย่าง​จะ​นับ​หนึ่ง​ใหม่​ตาม​นโยบาย​รัฐบาล​ชุด​ใหม่​ ​แต่​หาก​ยัง​ไม่​   ​ยุบ​สภา​แต่​ยัง​มี​การ​ชุมนุม​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​จน​ ​รัฐบาล​ไม่​สามารถ​ดำเนิน​นโยบาย​ต่าง​ ๆ ​ก็​จะ​ทำ​ให้​ทุก​อย่าง​หยุด​ชะงัก​
     
​ถาม​ : ​ความ​เชื่อม​ั่น​นัก​ลง​ทุน​ต่าง​ชาติ​ต่อ​ประเทศไทย​
    
​ตอบ​ : ​ตอน​นี้​ผม​ไม่​ได้​ข่าว​ที่​ชัดเจน​ว่า​การ​ลง​ทุน​ได้​รับ​ผลก​ระ​ทบ​มาก​น้อย​แค่​ไหน​เพราะ​เดิม​เท่า​กับ​ว่า​การ​ลง​ทุน​ยัง​ปกติ​ ​แต่​ยอม​รับ​ว่าน​ั​กล​ง​ทุน​ต่าง​ชาติ​เค้า​กำลัง​เฝ้า​ดู​ประเทศไทย​อย่าง​ใกล้​ชิด​ ​รวม​ถึง​แสดง​ความ​กังวล​เรื่อง​นี้​อย่าง​มาก​ ​โดย​เฉพาะ​ผู้​บริหาร​ระดับ​สูง​ของ​บริษัท​ข้าม​ชาติ​ที่​เข้า​มาด​ู​ธุรกิจ​บริษัท​ลูก​ใน​ไทย​บาง​ราย​ก็​งด​เดิน​ทาง​มา​ใน​ช่วง​นี้​ ​หาก​เลี่ยง​ไม่​ได้​จริง​ ๆ ​เค้า​มาท​ำ​ธุระ​เสร็จ​ก็​รีบ​กลับ​ทัน​ที​โดย​ไม่​แวะ​เที่ยว​เหมือน​เมื่อ​ก่อน​ ​เพราะ​ข่าว​การ​เมือง​ไทย​ใน​สายตา​ต่าง​ประเทศ​มัน​แรง​มาก​
    
​นอก​จาก​นี้​ก็​ยัง​มี​เรื่อง​ของ​การ​ลง​ทุน​ใน​นิคม​อุตสาหกรรม​มาบ​ตา​พุด​ที่​ศาล​ปก​ครอง​กลาง​ให้​ระงับ​การ​ลง​ทุน​ชั่ว​คราว​ตาม​รัฐ​ธรรม​นูญ ​ปี​ 50 ​ที่​ต้องการ​ให้​ผู้​ที่​เกี่ยว​ข้อง​ดำเนิน​การ​ด้าน​สิ่ง​แวด​ล้อม​และ​สุข​ภาพ​คน​ใน​ชุม​ชน​ให้​ถูก​ต้อง​และ​เรียบ​ร้อย​ก่อน​
    
​ถาม​ : ​อยาก​ให้​ประเมิน​ภาพ​อุตสาหกรรม​ไทย​ใน​ภาพ​รวม​
    
​ตอบ​ : ​ล่า​สุด​ยัง​พบ​ว่า​หลาย​อุตสาหกรรม​เริ่ม​มี​ปัญหา​ขาด​แคลน​วัตถุ​ดิบ​ใน​การ​ผลิต​หรือ​วัตถุ​ดิบ​เริ่ม​มี​ราคา​สูง​, ​ราคา​น้ำ​มัน​และ​ราคา​เหล็ก​มี​แนว​โน้ม​จะ​ปรับ​ขึ้น​อีก​ ​สุด​ท้าย​ก็​ยัง​มี​ปัญหา​ภัย​แล้ง​ที่​อาจ​ส่ง​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​ปริมาณ​ผล​ผลิต​สิน​ค้า​เกษตร​ที่​สำคัญ​ของ​ไทย​  ​เพราะ​พืช​เกษตร​ถือ​เป็น​วัตถุ​ดิบ​ที่​สำคัญ​ใน​การ​ผลิต​สิน​ค้า​ของ​ไทย​หลาย​ชนิด​
    
​สำหรับ​ภาพ​รวม​ใน​ไตร​มาส​แรก​ของ​ปี​ 2553 ​พบ​ว่า​มี​หลาย​อุตสาหกรรม​ขยาย​ตัว​ได้​  ​ดี​มาก​ ​และ​ที่​สำคัญ​มี​การ​เพิ่ม​กำลัง​การ​ผลิต​ ​อย่าง​มาก​ ​เห็น​ได้​จาก​ข้อมูล​ดัชนี​ผล​ผลิต​อุตสาหกรรม​ขยาย​สูง​มาก​ ​โดย​เดือน​ ​มี​.ค. ​อยู่​ที่​ 211.73 ​สูง​สุด​ใน​ประวัติศาสตร์​ ​หรือ​แม้​แต่​การ​ใช้​กำลัง​การ​ผลิต​ของ​ภาค​อุตสาหกรรม​อยู่​ที่​ 67.9% ​ของ​กำลัง​การ​ผลิต​ทั้ง​หมด​ ​ซึ่ง​สูง​สุด​ใน​รอบ​ 2 ​ปี​
    
​ถาม​ : ​ข้อ​เสนอ​แนะ​ต่อ​รัฐบาล​
    
​ตอบ​ : ​จาก​การ​สอบ​ถาม​ผู้​ประกอบ​การ​ที่​เป็น​สมาชิก​ ​สอ​ท. ​ได้​มี​ข้อ​เสนอ​ให้​รัฐบาล​เร่ง​ดำเนิน​การ​ใน​หลาย​ประการ​ ​ประกอบ​ ​ด้วย​ 1 ​เร่ง​แก้​ปัญหา​ความ​ไม่​สงบ​ทาง​การ​เมือง​และ​ต้องการ​ให้​ทุก​ฝ่าย​สามัคคี​กัน​เพื่อ​เห็น​ประโยชน์​ของ​ชาติ​ 2. ​แก้​ปัญหา​การ​ขาด​แคลน​แรง​งาน​ 3. ​ดู​แล​อัตรา​แลก​เปลี่ยน​ให้​มี​เสถียร​ภาพ​
    
4. ​ออก​มาตรการ​กระตุ้น​เศรษฐกิจ​เพิ่ม​เติม​ 5. ​เร่ง​อนุมัติ​งบ​ไทย​เข้ม​แข็ง​ 6. ​เร่ง​แก้​ปัญหา​และ​ให้​ความ​ช่วย​เหลือ​เกษตรกร​ที่​เจอ​ปัญหา​ภัย​แล้ง​ ​เป็นต้น​
    
​นับ​เป็น​สิ่ง​ดี​ที่​ภาค​เอกชน​และ​ภาค​รัฐ​หัน​มา​ประสาน​ความ​ร่วม​มือ​ช่วย​กัน​ทำงาน​มาก​ขึ้น​ ​เพราะ​จะ​ช่วย​แก้​ปัญหา​อุปสรรค​และ​พัฒนา​อุตสาหกรรม​ไทย​ให้​ก้าว​ไกล​ได้​ ​ไม่​ใช่​ว่า​ต่าง​ฝ่าย​ต่าง​ทำงาน​แล้ว​ก็​จบ​เพราะ​ถ้า​เป็น​แบบ​นี้​จริง​ ๆ ​ทุก​อย่าง​ก็​จบ​เช่น​กัน​.

​ทีม​เศรษฐกิจ​คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0