อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สาร​สกัด​จาก​บัวบก​/​ตะไคร้​

นัก​ชีวเคมี​ ​มหาวิทยาลัย​เชียง​ใหม่​ ​วิจัย​พบ​บัวบก​ ​ตะไคร้​ ​มี​ฤทธิ์​ยับยั้ง​การ​เจริญ​เติบ​โต​ของ​เซลล์​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​ อังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 00.00 น.

​ป้อง​กัน​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​

​นัก​ชีวเคมี​ ​มหาวิทยาลัย​เชียง​ใหม่​ ​วิจัย​พบ​บัวบก​ ​ตะไคร้​ ​มี​ฤทธิ์​ยับยั้ง​การ​เจริญ​เติบ​โต​ของ​เซลล์​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​  ​พร้อม​คิด​ค้น​วิธี​การ​สกัด​ ​ปู​ทาง​สู่​การ​พัฒนา​ผลิต​ภัณฑ์​ชา​สมุนไพร​ ​และ​แคปซูล​ ​อาหาร​เสริม​ต้าน​มะเร็ง​

ศ.​ดร​.​อุษณีย์​ ​วินิจ​เขต​คำนวณ​ ​ภาค​วิชา​ชีวเคมี​ ​คณะ​แพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัย​เชียง​ ​ใหม่​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​ใน​ช่วง​หลาย​ปี​ที่​ผ่าน​มา​มี​ข้อ​ค้น​พบ​ทาง​การ​แพทย์​ว่า​ ​บัวบก​และ​ตะไคร้​เป็น​พืช​สมุนไพร​ไทย​ที่​มี​ฤทธิ์​ป้อง​กัน​การ​เกิด​โรค​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​ได้​  ​แต่​ยัง​ขาด​ข้อมูล​ที่​ชัดเจน​ถึง​คุณค่า​ทาง​การ​แพทย์​และ​ปริมาณ​ที่​เหมาะ​สม​ใน​การ​บริโภค​ ​จึง​สน​ใจ​ขอ​ทุน​สนับสนุน​จาก​โครงการ​สมอง​ไหล​กลับ​ ​สำนัก​งาน​พัฒนา​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​แห่ง​ชาติ​ (สวทช.) ​เพื่อ​ศึกษา​และ​พัฒนา​ผลิต​ภัณฑ์​จาก​บัวบก​/​ตะไคร้​ที่​มี​ฤทธิ์​ต้าน​มะเร็ง​

​ใน​งาน​วิจัย​ได้​มี​การ​ทดสอบ​การ​ออก​ฤทธิ์​ทาง​ชี​ว​ภาพ​ของ​สาร​สกัด​จาก​บัวบก​และ​ตะไคร้​ต่อ​การ​เกิด​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​ใน​หนู​ขาว​ ​พบ​ว่า​ ​สาร​สกัด​จาก​บัวบก​และ​ตะไคร้​ ​มี​ฤทธิ์​ป้อง​กัน​และ​ยับยั้ง​การ​เกิด​โรค​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​ได้​อย่าง​ดี​  ​โดย​กลุ่ม​หนู​ขาว​ที่​ถูก​กระตุ้น​ให้​เป็น​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​ ​หลัง​จาก​การ​ได้​รับ​สาร​ก่อ​มะเร็ง​ปนเป​ื้อน​ใน​อาหาร​ประเภท​ปิ้ง​-​ย่าง​  ​ตรวจ​พบ​จำนวน​เซลล์​ก่อ​มะเร็ง​ขนาด​ใหญ่​และ​มี​เซลล์​มะเร็ง​ที่​มี​ลักษณะ​เป็น​เซลล์​ร้าย​และ​ลุก​ลาม​ ​ขณะ​ที่​กลุ่ม​หนู​ขาว​ซึ่ง​ได้​รับ​สาร​สกัด​จาก​ใบ​บัวบก​หรือ​ตะไคร้​ ​ไม่​ว่า​ก่อน​หรือ​หลัง​ถูก​กระตุ้น​ให้​เป็น​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​ ​พบ​จำนวน​เซลล์​ก่อ​มะเร็ง​ลด​ลง​ถึง​ 60% ​โดย​เซลล์​มี​ขนาด​เล็ก​กว่า​และ​ยัง​ไม่​เกิด​การ​ลุก​ลาม​

​จาก​การ​วิเคราะห์​องค์​ประกอบ​พบ​ว่า​ ​ใน​สาร​สกัด​บัวบก​มี​สาร​สำคัญ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ตัว​ ​คือ​ ​กรด​อะ​เซ​ี​ยติ​ก (Asiatic acid) ​ที่​อาจ​เป็น​สาร​ออก​ฤทธิ์​ทำ​ให้​เซลล์​มะเร็ง​เกิด​การ​ทำลาย​ตัว​เอง​ ​ส่วน​สาร​สกัด​จาก​ตะไคร้​นั้น​พบ​สาร​สำคัญ​ ​คือ​ ​ซิ​ทรอ​ล (citral) ​ที่​มี​ฤทธิ์​หยุด​วง​จรกา​ร​แบ่ง​ตัว​ของ​เซลล์​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​ ​ซึ่ง​เป็น​การ​ค้น​พบ​ครั้ง​แรก​สำหรับ​คุณสมบัติ​ข้อน​ี้​ของ​ตะไคร้​เลย​ที​เดียว​

ศ.​ดร​.​อุษณีย์​ ​กล่าว​ว่า​ ​ทีม​วิจัย​ไม่​เพียง​พบ​หลัก​ฐาน​สนับสนุน​ทาง​การ​แพทย์​ถึง​ฤทธิ์​ต้าน​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​จาก​สาร​สกัด​บัวบก​และ​ตะไคร้​ ​แต่​ยัง​สามารถ​สกัด​สารท​ี่​นำ​มาท​ด​สอบ​ให้​อยู่​ใน​รูป​ ​สาร​สกัด​มาตรฐาน​ ​ได้​อีก​ด้วย​  ​กล่าว​คือ​ ​เรา​ใช้​เทคนิค​ HPLC fingerprint ​ใน​การก​ำ​หน​ด​และ​ควบ​คุม​สารท​ี่​สกัด​จาก​บัวบก​หรือ​ตะไคร้​ให้​มี​ปริมาณ​ความ​เข้ม​ข้น​ของ​สาร​สำคัญ​ที่​แน่น​อน ​สม่ำเสมอ​ ​ปลอด​ภัย​ ​และ​ได้​มาตรฐาน​ทุก​ครั้ง​ ​จึง​เหมาะ​ต่อ​การ​นำ​ไป​ใช้​พัฒนา​เป็น​ผลิต​ภัณฑ์​ทาง​การ​แพทย์​ ​เนื่อง​จาก​สมุนไพร​ส่วน​ใหญ่​โดย​ธรรม​ชาติ​มัก​จะ​มี​ปริมาณ​สาร​สำคัญ​เปลี่ยน​แปลง​ไป​ตาม​ฤดู​กาล​

​นอก​จาก​นี้​เพื่อ​ให้​สามารถ​กำหนด​ปริมาณ​ใน​การ​บริโภค​สาร​สกัด​จาก​บัวบก​หรือ​ตะไคร้​สำหรับ​ป้อง​กัน​มะเร็ง​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิผล​ ​ทีม​วิจัย​ยัง​ได้​เจาะ​เลือด​หนู​ขาว​มาท​ำ​การ​ศึกษา​ ​วัด​อัตรา​และ​ขอบเขต​การ​ออก​ฤทธิ์​ของ​สาร​ออก​ฤทธิ์​ภาย​หลัง​การ​ป้อน​สาร​สกัด​มาตรฐาน​จาก​บัวบก​หรือ​ตะไคร้​ ​โดย​พบ​ว่า​ ​หนู​ขาว​สามารถ​ดูด​ซึม​สาร​สำคัญ​ได้​ใน​เวลา​ 10 ​นาที​ ​และ​เพิ่ม​ปริมาณ​สูง​สุด​ที่​เวลา​ 1 ​ชั่ว​โมง​ ​จาก​นั้น​สาร​สกัด​จะ​ค่อย​ ๆ ​ลด​ลง​จน​กระทั่ง​หาย​ไป​จาก​ซี​รั่ม​ภาย​ใน​ 6 ​ชั่ว​โมง​ ​ซึ่ง​ข้อมูล​นี้​จะ​ถูก​นำ​ไป​ใช้​คำนวณ​สำหรับ​วาง​แผน​วิจัย​เชิง​คลินิก​ใน​อาสา​สมัคร​ ​สำหรับ​หา​ปริมาณ​การ​บริโภค​ที่​เหมาะ​สม​ใน​มนุษย์​ต่อ​ไป​

​อย่าง​ไร​ก็​ดี​ ​ขณะ​นี้​งาน​วิจัย​ได้​มี​การ​ทดลอง​นำ​สาร​สกัด​จาก​บัวบก​หรือ​ตะไคร้​มา​พัฒนา​ผลิต​ภัณฑ์​ต้น​แบบ​ใน​รูป​ของ​ ​ชา​บัวบก​ ​ชาตะ​ไคร้​ ​แคปซูล​บัวบก​ ​และ​แคปซูล​ตะไคร้​ ​บ้าง​แล้ว​  ​ซึ่ง​ผลก​า​รท​ด​สอบ​เบื้อง​ต้น​พบ​ว่า​มี​ความ​ปลอด​ภัย​ดี​

​และ​หลัง​จาก​นี้​จะ​อยู่​ใน​ขั้น​ตอน​ของ​การ​เผย​แพร่​เทคโนโลยี​สู่​ภาค​เอกชน​ ​เพื่อน​ำ​ไป​ต่อย​อด​ผลิต​เป็น​อาหาร​เสริม​สุข​ภาพ​ทาง​เลือก​ใหม่​ ​ที่​จะ​ช่วย​ป้อง​กัน​การ​เกิด​มะเร็ง​ลำ​ไส้​ใหญ่​ต่อ​ไป​ใน​อนาคต​.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0