อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

สถาปนาศาล รธน.16 ปี "ชวน"เชื่อเป็นเสาหลักให้ ปท.

สถาปนาศาล รธน. 16 ปี "ชวน" เชื่อเป็นเสาหลักให้สังคม แนะยึดหลักนิติธรรม ไม่ต้องเกรงใจคนชั่ว ยกปัญหาไม่สงบชายแดนใต้ ต้นเหตุจากการปกครองขัดหลักนิติธรรม หลังใช้วิธีนอก กม.จัดการปัญหา พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 04.15 น.

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. เวลา 09.15 น.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในวาระครบรอบ 16 ปีศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง“การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม” มีนายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ อดีตประธาน กกต. พร้อมด้วยนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) นักศึกษาหลักสูตรระดับสูงจากกองบัญชาการศึกษาตำรวจ ร่วมรับฟังการสัมมนา

 

นายจรูญ กล่าวเปิดการสัมมนาว่า รัฐธรรมนูญปี 40 เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปการเมืองไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่การร่างรัฐธรรมนูญเกิดจากความร่วมมือร่วมมือร่วมใจของคนในชาติ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้เข้มแข็งขึ้น และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรก ปัจจุบันรัฐธรรมนูญปี 50 มีเจตนารมณ์ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว มุ่งเน้นหลักนิติธรรม ดังปรากฎตามมาตรา 3 วรรคสอง 

จากนั้นเวลา 09.30 น. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม" ตอนหนึ่งว่า หวังว่าพูดจบแล้ว เอ็ม 79 จะไม่ลงบ้าน เพราะไม่ใช่บ้านตน เป็นบ้านเช่า ขอแสดงความยินดีที่สถาบันนี้ก่อตั้งมา 16 ปี ถ้านับอายุก็ไม่นานนัก แต่ก่อนที่จะมาเป็นสถาบันก็เคยมีภารกิจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมื่อมีการกำหนดตัวตน บทบาทชัดเจน ทำให้ความเป็นองค์กร สถาบันได้รับการยอมรับ ประสบการณ์ 16 ปี เป็นประสบการณ์ไม่มาก ประเด็นผ่านการพิจารณาไม่มากมายเหมือนอายุการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 81 ปี สถานการณ์ขณะนี้ไม่ปกติธรรมดา ถ้าสถาบันของท่านผ่านช่วงนี้ไปได้ อนาคตน่าจะไม่เลวร้ายกว่านี้ ในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมาย และเป็นนักกฎหมายเชื่อว่าการปกครองที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนน่าจะจบลงด้วยการปกครองที่ยึดกฎเกณฑ์กติกา ทุกคนอยู่ภายใต้กฎ กติกา ยึดหลักนิติธรรม กฎเกณฑ์ไม่ดีต้องแก้ไข เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดพรรคประชาธิปัตย์ นิมนต์พระมา โดยพระคุณเจ้าแสดงความเห็นเรื่องการปฏิรูปว่าต้องพูดให้ชัดว่าจะปฏิรูปอะไร เพราะฝ่ายโกงก็จะปฏิรูปการโกงให้แยบคายขึ้น ซึ่งการปฏิรูปคือการทำให้เกิดความเหมาะสมที่ดีขึ้น ไม่ใช่ทางที่ร้าย

นายชวน กล่าวต่อว่า เหตุการณ์บ้านเมืองบางเรื่องวันนี้ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติ ความสูญเสียในภาคใต้เกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายบริหาร ใช้วิธีการนอกกฎหมาย หรือเรื่องยาเสพติด เรื่องฆ่าตัดตอน ใช้วิธีการนอกกฎหมายเพราะคิดว่าแก้ปัญหาได้  ช่วงเวลานั้นตนเป็นหนึ่งในผู้ท้วงติงรวมทั้งนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก็ติติง อยากให้รัฐใช้วิธีแก้ปัญหาเด็ดขาดภายใต้กฎหมาย และได้กราบเรียนประธานศาลฎีกาว่าจะไม่มีความเห็นอะไรเลยหรือ กระบวนการลงโทษคือศาลไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ยาเสพติดสมควรประหาร แต่ศาลต้องเป็นผู้ตัดสิน 

นายชวน กล่าวต่อว่า เมื่อวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 รัฐบาลหน่วยงานของรัฐได้ทบทวนเหตุการณ์ว่าวิกฤติเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเกิดจากการบริหารบ้านเมืองขาดธรรมาภิบาล รัฐบาลขณะนั้นออกมติ ครม.กำหนดให้หน่วยงานรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางให้ภาครัฐและเอกชน ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีไว้ 6 เรื่อง หนึ่งในนั้นคือเรื่องธรรมาภิบาล

"ปัญหาภาคใต้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิรูปหลักนิติธรรม เพราะเป็นการออกคำสั่งของฝ่ายบริหารที่นอกกฎหมาย มีการสั่งให้ยิงทิ้ง จนกลายเป็นปัญหาในปัจจุบันทำให้เกิดการก่อตั้งกลุ่มอาร์เคเคเพื่อมาตอบโต้ ความผิดพลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้าย ผลจากการปฏิบัตินอกหลักนิติธรรมชัดเจนที่สุด คืออันนี้เป็นคำตอบที่บอกและสอนผู้ทำงานว่าการทำงานแม้จะยากแต่ให้ยึดหลักไว้ เอาประเทศไปทดลองความมั่นคงไม่ได้"นายชวน กล่าว

นายชวน กล่าวต่อว่า วันนี้ได้แต่เอาใจช่วย แม้รัฐธรรมนูญ มาตรา3 วรรคสอง จะกำหนดไว้ชัดเจนว่าทุกองค์กรต้องยึดหลักนิติธรรม แต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้น ยังมีการละเมิดหลักนิติธรรมมากกว่าตอนไม่เขียน แม้ในที่สุดขึ้นอยู่กับกฎหมายก็จริง แต่ถ้าผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติ สิ่งที่เขียนไว้ก็ไม่เกิดผล คนทำผิดยังลอยนวล ผู้ปฏิบัติไม่ได้หมายถึงผู้คุมนโยบายอย่างเดียว แต่หมายถึงผู้ปฏิบัติทุกคน ดังนั้นหลักนิติธรรมอย่ามองแคบว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาญา แต่หมายถึงสิทธิความชอบธรรมที่เขาควรได้รับตามกฎหมาย บ้านเมืองเรามีการละเมิดหลักนิติธรรมหลายเรื่อง จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา 

นายชวน กล่าวอีกว่า ในฐานะที่เชื่อมั่นในประสบการณ์ท่านทั้งหลาย กฎหมายคือหลักสำคัญที่กำหนดหลักนิติธรรม แต่จากประสบการณ์ผู้ปฏิบัติ คนที่มาทำตามกฎหมายนั้นสำคัญ เพราะกติกาที่ดีคนเลวทำให้เสียหายได้ กติการไม่สมบูรณ์คนดีทำให้ไม่เกิดปัญหาได้ แต่ถ้ากติกาเลว คนเลวก็ไม่เหลืออะไร  16 ปีของศาลรัฐธรรมนูญแม้จะมีประสบการณ์ไม่มาก แต่การคัดคุณสมบัติบุคคลมาตำแหน่งนี้ เราก็รู้ว่าไม่ใช่มือสมัครเล่น เพราะความเป็นมืออาชีพซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร ความเป็นมืออาชีพของศาลรัฐธรรมนูญ กกต.และองค์อื่นมีอยู่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่น 

"แต่สิ่งที่เป็นห่วง แม้ว่าจะผ่านประสบการณ์มายาวนานแล้ว แต่ประสบการณ์ที่มีคนจ้องทำร้ายทำลายทุกวัน ครอบครัวลูกเมียถึงขนาดตั้งกลุ่มคนคอยเล่นงานทุกวัน เคยมีหรือไม่ ผมว่าไม่เคยเจอ จึงขอให้กำลังใจว่าขอให้เชื่อมั่นการทำสิ่งที่ถูกต้อง ให้อ่านพระราชดำรัส วันที่ 4 ธ.ค.2548 พระองค์พูดถึง The King can do no wrong ซึ่งพระมหากษัตริย์ทำผิดได้ แต่พระองค์ไม่ทำ ท่านเตือนคนทำงานว่าให้ระมัดระวังทำสิ่งที่ถูกต้อง พวกเราทั้งหลายนอกจากกฎเกณฑ์กติกา เมื่อยึดหลักธรรมาภิบาลแล้ว ก็อย่าเกรงใจทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง" นายชวน กล่าว

นายชวน กล่าวอีกว่า ขอให้พวกเราอย่าหวั่นไหว ประสบกาณณ์แต่ละครั้งเป็นตัววัดอุดการณ์และความมั่นคงของท่าน อย่าให้คนต้องฝึกอาวุธเพื่อป้องกันตัวเอง อย่างน้อยให้มีสถาบันศาลที่คนรู้ว่าพึ่งพา เชื่อถือปกป้องความเป็นธรรม และทำสิ่งที่ถูกให้ถูก ทำสิ่งผิดให้ผิด อย่าไปกลัว อย่าไปเกรงใจ  รู้ว่าการคุกคามมีหลายรูปแบบ ไม่ใช้กำลังอย่างเดียว แต่มีการให้ผลประโยชน์ มีวิธีการพฤติกรรม คนกลุ่มนี้มีอยู่ในสังคม ไม่มีอะไรเท่ากับเราต้องหยิบพระราชดำรัสในหลวงมาเป็นกำลังใจว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีฯ ซึ่งพระราชดำรัสมีความหมายต่อทุกองค์กร ไม่ใช่เฉพาะการเมือง ข้าราชการ รวมทั้งสื่อมวลชน องค์กรศาสนา การให้ความรู้ความจริงประชาชนเป็นเรื่องใหญ่

"บ้านเราเกิดวิกฤติเพราะผู้มีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่นั้น ละเลยหน้าที่ของตนเอง บ้านเมืองเราไม่ได้มีแค่เสาหลัก แค่นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ยังมีอีกหลายเสา ถ้าแต่ละเสาไม่ทำหน้าที่ตนเองบ้านเมืองก็ทรุด ถ้าตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่อะไร แล้วทำอย่างซื่อสัตย์สุจริตก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะมีสิ่งคุ้มกันได้ อย่าหวังโยนความรับผิดชอบให้พระสยามเทวาธิราชมากเกินไป เพราะในที่สุดเราจะไม่รู้จักพึ่งตนเอง ไปพึ่งท่านทุกเรื่องไม่ได้ ประชาชนต้องตระหนักเรียนรู้ความจริงและยึดความถูกต้องเป็นสำคัญ"นายชวน กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0