อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

ศอ.รส.ตำหนิศาลปกครองแทรกแซงโยกย้ายตำรวจ

แทรกแซงการโยกย้ายตำรวจ ทั้งที่พิพากษานายกฯ ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาฯสมช. อังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 04.19 น.

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 29 เม.ย.ที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ( ศอ.รส.)กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.)พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษ กสตช. พ.ต.ท.หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล และน.ส. สิริมา สุนาวิน คณะทำงานเลขาธิการ ศอ.รส.แถลงผลการประชุม ศรส.ว่า เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ออกไปอีก 61 วัน คือตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. เนื่องจาก มีความจำเป็นในการบูรณาการ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร และพลเรือน เพื่อดูแลสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้ยังมีการเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชน มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ร้องขอซึ่งจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ด้วย

ทั้งนี้ ศอ.รส. ได้รับทราบกรณีการนำเสนอภาพถ่ายเอกสาร ซึ่งนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ที่ทำบันทึกถึง พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. และ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เพื่อขอให้ พ.ต.ท. ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับ ไปขึ้นเป็นผู้กำกับการโดยให้เหตุผลว่า ได้ช่วยดูแลการปฏิบัติภารกิจของประธานศาลปกครองสูงสุดในหลายโอกาส ซึ่ง ศอ.รส. มีความเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจอย่างชัดเจน ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองก็ได้ออกมาแถลงรับว่าได้ทำบันทึกดังกล่าวจริง และแม้จะพยายามอธิบายว่าเป็นเพียงการชื่นชมข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวของประธานศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของการทำบันทึกและการออกมายอมรับดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่สมควรตำหนิอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญโดยผู้นำสูงสุดของฝ่ายตุลาการในศาลปกครอง ทั้ง ๆ ที่ศาลปกครองสูงสุดเพิ่งจะมีคำพิพากษาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนศรีนั้นเป็นการใช้ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบซึ่งก็ยังเป็นข้อสงสัย และวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอยู่ด้วย

แต่กระนั้นการกระทำของนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของการบริหารราชการแผ่นดินในขณะที่การกระทำของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองกับประธานศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจเลยซ้ำร้ายกลับเป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งด้วย แม้ว่าศอ.รส. จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีในกรณีนี้ก็ตาม แต่ ศอ.รส. ก็ห่วงใยว่ากรณีนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะเพิ่มความไม่เชื่อถือคำพิพากษาคดีของนายกรัฐมนตรีเรื่องการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี อันจะนำไปเป็นประเด็นเพิ่มความขัดแย้งของคน ๒กลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นภารกิจของ ศอ.รส. ด้วยที่จะต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่สุด ศอ.รส.จึงขอเรียกร้องให้บุคคลทั้งสองในศาลปกครองดังกล่าวพิจารณาตนเองด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0