อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

โยกย้ายตั้งนายพลสีกากี วาระประจำปี58โผลงตัว

โผแต่งตั้งนายพลสีกากี วาระประจำปี 58 ลงตัว "สุพร-ชัยยง-ชัยยะ" โยกนั่งตำแหน่งหลัก รองผบ.ตร. ด้าน"วินัย-ประวุฒิ-ปัญญา" ได้ดิบได้ดี ขยับขึ้นเป็น จตช. และที่ปรึกษา สบ 10 อังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 05.05 น.

เมื่อวันที่14ก.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ทุกกองบัญชาการที่ไม่สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สง.ผบ.ตร.) ส่งบัญชีข้าราชการตำรวจผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในวันเวลา 18.00 น. วันที่ 15 ก.ย. ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สมยศ นัดประชุมเพื่อคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. ในวันที่ 16 ก.ย. เวลา 10.00 น. จากนั้นเวลา 13.00 น. วันเดียวกัน ผบ.ตร.จะเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่เหมาะในตำแหน่งที่สูงขึ้นของทุกกองบัญชาการ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. โดยมี รอง ผบ.ตร.และ จตช.ร่วมเป็นกรรมการ โดยจะนำบัญชีฯ ดังกล่าวเข้าสู่วาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 58ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 21 ก.ย.นี้ เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ตร.

ทั้งนี้มีรายงานว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ รองผบ.ตร.-ผบช.วาระประจำปี 58ตำแหน่งว่างระดับ รองผบ.ตร.และตำแหน่งเทียบเท่า 6 ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร. 11ตำแหน่ง และ ผบช. 20ตำแหน่งสำหรับผู้ที่คาดว่าได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ10)พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร ที่ปรึกษา (สบ10) พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ที่ปรึกษา (สบ10) โยกเป็น รองผบ.ตร. พล.ต.ท.วินัย ทองสอง รองจตช. (สบ9) ขึ้นเป็น จตช. พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วย ผบ.ตร.ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ10) พล.ต.ท.ปัญญา มาแม่น ผู้ช่วย ผบ.ตร.ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ10) พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ10) พล.ต.ท.หาญพล นิตวิบูลย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ10)พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ.10) ส่วน พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะ โฆษก ตร.ก็ได้พิจารณาขึ้นไปนั่งตำแหน่งเปิดใหม่ที่ปรึกษา (สบ10) ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

นอกจากนี้ รายชื่อผู้จะได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. มี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ จตร.(สบ8) (หน.จต.) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ จตร.(สบ8) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.ภ.6 ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตร.(สบ8) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการเกตุ ผบช.ศชต.ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผบช.สงป.ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล ผบช.สกบ.ขึ้นเป็น ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผบช.ตชด.ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร.พล.ต.ท.อนันต์ ศรีอนันต์ จตร.(สบ8) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ศักดิ์ดา ชื่นภักดี ผบช.สตม.อดีตนายเวร พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร.ได้ดิบได้ดีขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. ส่วนระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ว่างอีก 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่งของ พล.ต.ท.ประวุฒิ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะ โฆษก ตร.นั้น คาดว่าเว้นไว้ให้ พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพรามณกุล ผบช.น.ที่จะได้รับการเยียวยาตามที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ ก.ตร.เพิกถอนมติที่เคยไม่ให้สิทธิการนับอายุราชการแบบทวีคูณ

ระดับ ผบช.ผู้ที่คาดว่าได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามเกณฑ์อาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์ รองผบช. ขึ้นเป็นผบช. ได้แก่ พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองผบช.ศชต. พล.ต.ต.กิตติสัณห์ เดชสุนทรวัฒน์ รองผบช.ภ.8 พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รองผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร รองผบช.ภ.2 พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว รองผบช.สตส. พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ รองผบช.ภ.3 และพล.ต.ต.สุรพล พินิจชอบ รองผบช.ภ.4

สำหรับผู้ที่คาดว่าจะได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รองผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รองผบช.น. พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองผบช.น. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบช.น. พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผบช.สกบ. พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ รองผบช.ก พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รองผบช.น. พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบช.ก.รักษาราชการแทน ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.เพิ่มพูล ชิดชอบ รองผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต.ปรีชาเจริญ สหายานนท์ รองผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์ รองผบช.น.

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้จะมีการโยกย้ายระนาบเดียวกัน ในระดับ รองผบก.-ผกก. ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญา ซึ่งถูกสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) หลังจากได้ผลสรุปการสอบสวนของจเรตำรวจ ซึ่งครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งนอกวาระประจำปี.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 439