อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ทางหลวงปล่อยแถวพร้อมดูแล ความปลอดภัยช่วงปีใหม่

ตำรวจทางหลวงปล่อยแถวเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 18.20 น.

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.)  พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผบก.ทล. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถวิทยุตำรวจทางหลวง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด บก.ทล. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สืบเนื่องจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ และได้ใส่ใจในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะมีประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก และมักจะมีสถิติการเกิดอุบัติดหตุในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมากทุกปี ด้วยเหตุนี้ทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนขึ้นมา จึงได้กำหนดมาตรการ ไว้ 3 มาตรการ ประกอบด้วย 1.มาตรการด้านการบริการ โดยกำหนดให้หน่วยบริการตำรวจทางหลวงจำนวน 198 แห่งทั่วประเทศ เป็นจุดให้บริการและพักแรมสำหรับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทาง ตามโครงการ "ง่วงไม่ขับ พักกับตำรวจทางหลวง" รวมถึงยังได้จัดให้มีกลุ่มไลน์เพื่อคอยดูข้อมูลภาพรวมการจราจรทั้งประเทศและตามภูมิภาคต่างๆจำนวน 9 กลุ่มเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและให้บริการพี่น้อวประชาขนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทางภาคเอกชนจัดทำโครงการรณรงค์ "ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์" โดยการจัดเตรียมเครื่องดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดมาคอยแจกให้กับประชาชนตามจุดให้บริการต่างๆ จำนวน 45,000 ขวด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจสกการหลับใน
   
2.มาตรการด้านการอำนวยการจราจร โดยจะมีการห้ามมิให้ขับขี่หรือจอดรถในลักษณะที่ห่อให้เกิดผลกระทบต่อการตราจรสายหลัก การกระจายปริมาณรถโดยการเปิดเส้นทางเลือกและให้คำแนะนำช่วงเวลาการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการจราจร การประสานเร่งรัดคืนจุดซ่อมสร้างทางและการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเพิ้มปริมาณพื้นผิวการจราจร การจัดเตรีบมติดตั้งปรับปรุงป้ายบอกทางให้ชัดเจนเพื่อลดเวลาในการตัดสินใจของผู้ขับขี่
   
3.มาตรการป้อวกันอุบัติเหตุจากการจราจร ได้มีการประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งมาตรการเฝ้าระวังตามเส้นทางเสี่ยงจำนวน 61 เส้นทางและได้บูรณาการร่งมกับกรมการขนส่งทางบกในการตรวจเตือนความเร็วรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางตามเส้นทางสายหลักทั่วประเทศจำนวน 88 จุด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนการติดตั้งระบบตรวจจับการหลับในและละสายตาจากถนนขผู้ขับรถ ให้กับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในอีกด้วย

บก.ทล. รายงานสภาพจราจร 18.00 น.
1.ทล.1 (พหล) คล่องตัว มีชะลอตัว ว.40 ต่างระดับ บางปะอิน แก้ไขแล้ว 
2.ทล.2 (มิตรภาพ) คล่องตัว ชะลอตัว ขึ้นเนินคลองไผ่เล็กน้อย 
3.ทล.พ.7 ขาออกคล่องตัว มีชลอตัวขาเข้า กม.7 เบี่ยงต่างระดับทับช้างเข้า ทล.พ.9 
4.ทล.พ.9 คล่องตัว มีชะลอตัว ว.40 กม.35-40 แก้ไขแล้วเร่งระบาย ส่วนวงแหวนตะวันตกคล่องตัว 
5.ทล.304 รถเพิ่มปริมาณเล็กน้อยยังคล่องตัว ช่วง กม.192-195 ชะลอตัวไม่มีท้ายแถว 
6.ทล.348 รถเพิ่มปริมาณเล็กน้อย คล่องตัว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 77