อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

'13เรือนจำ'เลิกขายบุหรี่-ยาเส้น ก่อนประกาศใช้ก.ม.ใหม่

"13 เรือนจำ"นำร่องเลิกขาย"บุหรี่-ยาเส้น" ก่อนประกาศใช้กฎหมายใหม่ห้ามจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำทั่วประเทศ จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.55 น.


เมื่อวันที่ 5 พ.ย. พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หาแนวทางและวางมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในเรือนจำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยขณะนี้ประกาศให้เรือนจำนำร่อง 13 แห่ง ห้ามขายบุหรี่-ยาเส้น ได้แก่ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานีทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำอำเภอสีคิ้ว ทัณฑสถานวัยหนุ่มปทุมธานี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเรือนจำกลางเชียงราย และเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งผลจากการงดการจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำ พบว่า ผู้ต้องขังมีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลง ลดปัจจัยการคุกคามของโรคในกลุ่มผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง อาทิ ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองตีบ ส่งผลให้ลดภาระทางการรักษาพยาบาลลงได้มาก  

พ.ต.อ.ณรัชต์ฯ กล่าวว่า  กรมราชทัณฑ์พร้อมเดินหน้าเร่งนโยบายมาตรการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มรณรงค์ให้เรือนจำเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และเลิกจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ห้ามสูบบุหรี่ภายในสถานที่ราชการ ซึ่งเรือนจำก็ถือเป็นสถานที่ราชการ  จึงจัดอยู่ในเขตห้ามสูบบุหรี่ อีกทั้ง ผู้ต้องขังเมื่อนำตัวเข้าควบคุมภายในเรือนจำ เป็นโอกาสที่จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการเลิกบุหรี่ บริหารเวลาว่าง ทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น การฝึกระเบียบวินัย การฝึกวิชาชีพต่างๆ และกิจกรรมทางศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจ เนื่องจากบุหรี่ ยาเส้น เป็นสินค้าที่เสพติด ทำลายสุขภาพทั้งตัวผู้สูบและผู้ที่อยู่รอบข้าง ส่งผลให้ผู้ต้องขังเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ 

ทั้งนี้เรือนจำทั่วประเทศมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป รวมถึงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้ต้องขังที่ไม่ได้สูบบุหรี่และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ตลอดจนการควบคุมการสูบบุหรี่ในเรือนจำเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ในเรือนจำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยการจัดเขตปลอดบุหรี่ในเรือนจำ/จัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคาร ล่าสุดเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่และยาเส้นในเรือนจำ .      

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 398